Skip to content

'Mobile Augmented Reality' voor het Onderwijs

by Stefaan Ternier, Marcus Specht, Fred De Vries, Tim De Jong, Dirk Börner
Surfnet & Kennisnet, Innovatieprogramma ()

Abstract

In dit rapport wordt in hoofdstuk 1 een inleiding gegeven op het concept mobiel leren en augmented reality. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksvraag gedefinieerd en wordt het rapport verder afgebakend. In hoofdstuk 3 worden een aantal interactiepatronen uitgelicht die gebruik maken van AR technieken. Deze patronen worden toegelicht met voorbeelden en illustreren hoe gebruikers via AR op een andere manier kunnen omgaan met hun omgeving. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderwijskundige mogelijkheden van AR geanalyseerd middels het beschrijven onderwijskundige patronen. Ook hier worden deze patronen geïllustreerd met voorbeelden voor diverse smartphones. In hoofdstuk 5 worden technologieën waarmee AR gerealiseerd kan worden in het hoger onderwijs besproken. Het doel van hoofdstuk 5 is om aan de ene kant een overzicht te geven van applicaties die gedownload en kant en klaar- gebruikt kunnen worden. Aan de andere kant zijn er ook een aantal technologieën waar technisch onderlegde gebruikers op kunnen verder bouwen. Hoofdstuk 6 beschrijft de Locatory showcase en illustreert hoe met behulp van die technologieën een GPS spel gemaakt werd dat gebruikt maakt van AR technieken.

Cite this document (BETA)

Authors on Mendeley

Readership Statistics

6 Readers on Mendeley
by Discipline
 
67% Social Sciences
 
17% Computer Science
 
17% Chemistry
by Academic Status
 
50% Student > Master
 
17% Lecturer
 
17% Professor
by Country
 
50% Netherlands

Sign up today - FREE

Mendeley saves you time finding and organizing research. Learn more

  • All your research in one place
  • Add and import papers easily
  • Access it anywhere, anytime

Start using Mendeley in seconds!

Sign up & Download

Already have an account? Sign in