Beginnings of the neolithic in southeast europe> the early neolithic sequence and absolute dates from d/uljunica-smərde[ (bulgaria)

22Citations
Citations of this article
31Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Investigations of a balk in the centre of the prehistoric settlement of D∫uljunica-SmərdeΠ comprised a sequence of archaeological deposits from the very onset of Neolithisation in Southeastern Europe throughout the end of the Early Neolithic. The arrival of Neolithic lifeways in the region coincides with the end of a period for which palaeoclimate proxies attest to considerable climate fluctuation. In connection with these investigations, the zoological finds were examined, which provide insight into the economy of this key settlement for the entire Balkan region. IZVLE∞EK - Raziskave ozkega pasu sedimenta med dvema izkopnima jarkoma v srediΠ≠u prazgodovinske naselbine D∫uljunica-SmərdeΠ predstavljajo zaporedje arheoloΠkih depozitov od samega za- ≠etka neolitizacije v Jugovzhodni Evropi do konca zgodnjega neolitika. Prihod neolitskega na≠ina ∫ivljenja v regiji sovpada s koncem obdobja, za katerega paleoklimatski kazalci pri≠ajo o znatnih klimatskih nihanjih. V povezavi s temi raziskavami smo preu≠ili zooloΠke najdbe, ki omogo≠ajo vpogled v gospodarstvo te za celoten Balkan klju≠ne naselbine.

Cite

CITATION STYLE

APA

Kraus, R., Elenski, N., Weninger, B., Clare, L., Cakirlar, C., & Zidarov, P. (2014). Beginnings of the neolithic in southeast europe> the early neolithic sequence and absolute dates from d/uljunica-smərde[ (bulgaria). Documenta Praehistorica, 41(1), 51–77. https://doi.org/10.4312/dp.41.3

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free