KNGF-richtlijn Nekpijn

  • Bier J
  • Scholten-Peeters G
  • Staal J
  • et al.
N/ACitations
Citations of this article
148Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

De KNGF-richtlijn Nekpijn is de eerste Nederlandse richtlijn op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met nekpijn. Deze KNGF-richtlijn beschrijft het aanbevolen fysiotherapeutisch en manueel-therapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn. De Praktijkrichtlijn wordt ondersteund door de Verantwoording en toelichting, waarin de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de defi niëring van het gezondheidsprobleem van de patiënt en de aanbevolen diagnostiek en behandeling worden toegelicht en waarin ondersteunende achtergrondinformatie wordt beschreven. Op een Samenvattingskaart wordt de richtlijn in een stroomschema weergegeven. Met de publicatie van de KNGF-richtlijn Nekpijn komt de KNGFrichtlijn Whiplash uit 2005 te vervallen.

Cite

CITATION STYLE

APA

Bier, J. D., Scholten-Peeters, G. G. M., Staal, J. B., Pool, J., van Tulder, M., Beekman, E., … Verhagen, A. P. (2016). KNGF-richtlijn Nekpijn. Nederlands Tijdschrift Voor Fysiotherapie, 1–15.

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free