Anàlisi de les percepcions de les competències assolides en entorns virtuals d’aprenentatge: El cas dels plans d’empresa de la UOC

  • Serradell-López E
  • Ferreras i Garcia R
N/ACitations
Citations of this article
2Readers
Mendeley users who have this article in their library.
Get full text

Abstract

Amb l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) les universitats han hagut d’evolucionar el seu model pedagògic, adaptant-lo a la formació dels estudiants per competències. La introducció dels processos d’aprenentatge per mitjà de competències ha provocat una adaptació de la totalitat d’assignatures a un sistema d’avaluació basat en aquest nou model. Aquest és el cas de l’assignatura del Treball Final de Grau (TFG) del Grau d’Administració i Direcció d’empreses (ADE) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en la seva especialitat d’emprenedoria o pla d’empresa.L’objectiu d’aquest treball és descriure l’assoliment de les competències del Grau d’ADE de la UOC que suposa la realització del TFG en l’especialitat del pla d’empresa. Per tal d’analitzar aquests efectes presentem un treball empíric per conèixer quin paper juguen els plans d’empresa en l’assoliment de les competències. En aquest sentit utilitzem dades obtingudes de qüestionaris distribuïts entre estudiants del Grau d’Administració i Direcció d’empreses de la UOC.

Cite

CITATION STYLE

APA

Serradell-López, E., & Ferreras i Garcia, R. (2016). Anàlisi de les percepcions de les competències assolides en entorns virtuals d’aprenentatge: El cas dels plans d’empresa de la UOC. Revista d’Innovació Docent Universitària, 142–154. https://doi.org/10.1344/ridu2016.8.14

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free