Catalunya 2012 Informe dels principals resultats

  • Idescat
  • Generalitat de Catalunya
N/ACitations
Citations of this article
49Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Aquest document recull els principals resultats de l’ESCA corresponents a l’any 2013, que ens informen d’aspectes rellevants que fan referència als comportaments relacionats amb la salut, l’estat de salut, la utilització dels serveis sanitaris i la satisfacció amb aquests serveis per part de la població de Catalunya.

Cite

CITATION STYLE

APA

Idescat, & Generalitat de Catalunya. (2013). Catalunya 2012 Informe dels principals resultats. Enquesta de Salut de Catalunya, 1a, 1–64. Retrieved from http://canalsalut.gencat.cat/

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free