Bilgisayar Sistemlerine Yapılan Saldırılar Ve Türleri: Bir İnceleme

  • Canbek G
  • Sağıroğlu Ş
N/ACitations
Citations of this article
2Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Günümüzde bilgisayar sistemlerinin güvenliği arttırılmasına rağmen, bu sistemlerine yapılan saldırılar da artmaktadır. Bu sistemlerin sahip olduğu güvenlik yapısını aşmaya çalışan saldırılar ile alınan karşı tedbirlerin sayısının da yükseldiği ve farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu tür saldırılardan korunmak için; yapılan tüm saldırıların takip edilmesi, gelişiminin izlenmesi, bilgisayar güvenliğinin yeterli ve etkin bir seviyede oluşturulmasında önemli bir gereksinimdir. Bu makalede; bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılar incelenmiş; saldırı-saldırgan ilişkisi değerlendirilmiş; saldırıların ortak olarak sahip olduğu karakteristikler sunulmuş; yapılan saldırıların gelişimi irdelenmiş ve temel saldırı türleri gözden geçirilmiştir. Sonuçta; bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılarda, kullanılan yöntemler ve metodolojiler iyi bilinmesinin, saldırganların hedefi olan sistemlerin güvenliği sıkılaştırılmasının, saldırı karakteristikleri izlenmesinin, saldırılarda hedef alınan korunmasızlıklar ile zayıflıkların giderilmesinin ve alınacak tedbirlerde saldırgan profillerinin de mutlaka dikkate alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bunun yanında; bilgisayar sistemleri güvenliği, doğru ve etkili bir şekilde sağlanmak korumak için alınacak tedbirlerde güvenlik yaşam döngüsü mutlaka uygulanmalı ve bu çerçevede karşılaşılacak zayıflıklar ve eksiklikler giderilmelidir.

Author supplied keywords

Cite

CITATION STYLE

APA

Canbek, G., & Sağıroğlu, Ş. (2007). Bilgisayar Sistemlerine Yapılan Saldırılar Ve Türleri: Bir İnceleme. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1–2), 1–12. Retrieved from http://fbe.erciyes.edu.tr/MKA-2005/Dergi/2007-vol23-no-1-2/01-2007-vol23-no-1-2.pdf

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free