Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa

  • Esparza Masana R
  • Márquez Cebrián D
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

L’article presenta l’estudi de les implicacions de les matemàtiques als estudis universitaris de grau en l’àmbit de l’economia i empresa, i ho fa a través de l’anàlisi empírica de les característiques dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que van accedir als graus de la Facultat d’Economia i Empresa el curs 2018/2019. Seguint l’ordre cronològic del pas dels estudis pre-universitaris als universitaris, l’article analitza, sempre lligant-ho a les matemàtiques i en el context d’aquests graus, el sistema educatiu previ a la universitat, els cursos de suport que ofereixen les facultats abans de l’inici dels graus i el coneixement i l’opinió envers les matemàtiques just en el moment d’iniciar els graus. També s’estudia com aquests aspectes es relacionen amb els resultats a les assignatures de matemàtiques dels graus. Addicionalment, es discuteix el posicionament del personal docent respecte aquest tema. Tota aquesta informació ens permet finalment definir una segmentació d’estudiants per als quals es poden dissenyar iniciatives ad hoc de suport a cada tipologia d’alumnes.

Cite

CITATION STYLE

APA

Esparza Masana, R., & Márquez Cebrián, D. (2020). Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa. Revista d’Innovació Docent Universitària, 95–117. https://doi.org/10.1344/ridu2020.12.10

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free