«Que Ja·S Parla Different Que·S Parlava Deu Anys Ha Esta Part» Modern Catalan: The indispensable link in the chain of linguistic history of Catalan

0Citations
Citations of this article
1Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

En el present article fem un repàs de les causes que han provocat que els textos catalans dels segles xvii i xviii i del primer terç del xix hagin estat tradicionalment objecte de poca estima, raó per la qual l'estudi lingüístic del català modern ha rebut menys atenció que el d'altres períodes. Malgrat aquesta situació, assenyalem algunes innovacions de la llengua d'aquest període que converteixen el seu estudi en molt atractiu i, alhora, molt necessari per a tenir un coneixement complet de les fases evolutives del català des dels orígens fins als nostres dies i, especialment, per a comprendre les innovacions que van convertir la llengua medieval en una llengua moderna força propera a la que emprem avui. Finalment, ens referim als avantatges que la lingüística de corpus, combinada amb el mètode filològic, reporta a l'investigador a l'hora de dedicar-se a l'estudi diacrònic de la llengua, aprofitant l'avinentesa de la propera culminació del projecte d'elaboració del Corpus Informatitzat del Català Modern, que permetrà introduir la lingüística de corpus en l'estudi de la llengua catalana de l'època moderna.

Cite

CITATION STYLE

APA

Massanell i Messalles, M. (2019). «Que Ja·S Parla Different Que·S Parlava Deu Anys Ha Esta Part» Modern Catalan: The indispensable link in the chain of linguistic history of Catalan. Caplletra, (66), 1–24. https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13509

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free