H. Rheingold: La comunidad virtual. Una sociedad sin fronteras

  • Vayreda Duran A
N/ACitations
Citations of this article
25Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Aquest llibre ha esdevingut un text clàssic i de consulta obligatòria per a totes les persones interessades sobre un fenomen social molt nou: els naixement i desenvolupament de les anomenades comunitats virtuals. Les noves tecnologies de la comunicació ens ofereixen la possibilitat de comunicació de molts a molts i aquesta capacitat ha permès la creació de grups, associacions i famílies. Les comunitats virtuals és el terme usat per a referir-se a aquests grups socials formats per la mediació dels ordinadors i "sorgeixen de la Xarxa quan una quantitat suficient de gent porta a terme discussions públiques durant prou temps, amb prou sentiments humans com per formar xarxes de relacions personals en l'espai cibernètic". Els membres d'aquestes comunitats fan pràcticament tot el que podem fer en la 'vida real' sense cos, però: discutir, fer amics i perdre'ls, flirtejar i enamorar-se, jugar, xerrar per xerrar i perdre el temps, fer negocis, donar-se suport moral i psicològic, intercanviar idees i informacions, etc. Alguns hi dediquen moltes hores al dia, d'altres en fan un ús molt més moderat.

Cite

CITATION STYLE

APA

Vayreda Duran, A. (2017). H. Rheingold: La comunidad virtual. Una sociedad sin fronteras. Digithum, 0(2). https://doi.org/10.7238/d.v0i2.615

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free