N/ACitations
Citations of this article
1Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Comunicació presentada a la VIII Trobada Internacional d'Investigadors del Franquisme. Organitzada per Organitza: Centre d´Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB) i Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya, amb el suport de la Red de Archivos de CCOO. Celebrada a Pati Manning (Centre d’Estudis i Recursos Culturals – Diputació de Barcelona els dies 21 i 22 de novembre de 2013 http://centresderecerca.uab.cat/cefid/content/viii-trobada-internacional-dinvestigadors-del-franquisme

Cite

CITATION STYLE

APA

Sans Molas, J. (2013). L’ORGANITZACIÓ D’ESQUERRA COMUNISTA EN EL MOVIMENT OBRER: LES PLATAFORMES I COMISSIONS OBRERES ANTICAPITALISTES (1971-1977). Barcelona. Retrieved from https:http://centresderecerca.uab.cat/cefid/content/viii-trobada-internacional-dinvestigadors-del-franquisme//www.dropbox.http//centresderecerca.uab.cat/cefid/content/viii-trobada-internacional-dinvestigadors-del-franquismecom/sh/3lgd8idiq2al49s/nDvfgD9IG0/Sans Molas%25252C Joel.pdf

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free