OPTIMISATION OF BUILDING ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY CONFIGURATION USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS / DAUGIAKRITERIŲ METODŲ TAIKYMAS RACIONALIAM PASTATO ENERGETINĖS SISTEMOS TECHNOLOGIJŲ DERINIUI NUSTATYTI

  • Džiugaitė-Tumėnienė R
  • Medineckienė M
N/ACitations
Citations of this article
6Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

This article presents the evaluation and optimization algorithm of the building energy system. Two main objectives have been achieved: the optimal configuration of the building energy system has been defined, which minimizes the use of non-renewable sources and reduces the environmental impact of the building. Energy demand for the house has been simulated employing DesignBuilder software. Five configurations of technologies for the building energy system have been chosen and simulated applying Polysun software in order to define the seasonal energy efficiency of the generators of each configuration. Multi-criteria decision making methods SAW (Simple Additive Weight), COPRAS (COmplex PRoportion ASsessment) and MEW (Multiplicative Exponential Weighting) have been used for finding the optimal decision on this case study. Article in Lithuanian. Santrauka Pateikiamas mažai energijos vartojančio gyvenamojo namo energetinės sistemos vertinimo ir optimizavimo algoritmas. Šio tyrimo metu, siekiant nustatyti racionalų realiai pritaikomą pastato energetinės sistemos technologijų derinį, įgyvendinti du pagrindiniai tikslai: parinktas derinys, kurį taikant maksimaliai išnaudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai ir sumažinamos sistemos išmetamų CO2 dujų emisijos. DesignBuilder kompiuterine programa atliktas energinis modeliavimas pastato energijos reikmėms nustatyti. Esamam gyvenamajam namui parinkti penki energetinės sistemos technologijų deriniai. Atliktas derinių modeliavimas Polysun programa, nustatytas kiekvieno derinio generatoriaus sezoninis energinis efektyvumas. Įvairiapusiškai racionaliam sprendimui priimti buvo taikyti daugiakriterio vertinimo metodai: SAW (Simple Additive Weight), COPRAS (COmplex PRoportion ASsessment) ir MEW (Multiplicative Exponential Weighting).

Cite

CITATION STYLE

APA

Džiugaitė-Tumėnienė, R., & Medineckienė, M. (2013). OPTIMISATION OF BUILDING ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY CONFIGURATION USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS / DAUGIAKRITERIŲ METODŲ TAIKYMAS RACIONALIAM PASTATO ENERGETINĖS SISTEMOS TECHNOLOGIJŲ DERINIUI NUSTATYTI. Mokslas - Lietuvos Ateitis, 5(4), 410–422. https://doi.org/10.3846/mla.2013.65

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free