The perceptions of employment equity and black economic empowerment as predictors of union commitment

  • Janse Van Rensburg K
  • Roodt G
N/ACitations
Citations of this article
9Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

The purpose of the study was to test whether the perceptions of employment equity (EE) and black economic empowerment (BEE) are related to union commitment and whether the perceptions about the mentor’s role significantly mediate this said relationship. The sampling frame for the study constituted 1200 employees of a division of a large public transport organisation and a convenience sample including all 1200 employees yielded 637 fully completed records (a 53% response rate). The results of the study indicate that the perceptions of EE and BEE are significantly related to union commitment, but that perceptions of the mentor’s role do not mediate this relationship. More detailed findings on the study are reported. Opsomming Die doel van die studie was om vas te stel of die persepsies van werkgelykheid (EE) en Swart ekonomiese bemagtiging (BEE) verband hou met vakunieverbondenheid en of die persepsies omtrent die mentorrol hierdie verhouding beduidend medieer. Die steekproefraamwerk van die studie het bestaan uit 1200 werknemers uit ’n divisie van ’n groot vervoeronderneming en ’n gerieflikheidsteekproef wat al 1200 werknemers ingesluit het, het 637 volledige rekords opgelewer (’n 53% responskoers). Die resultate van die studie dui daarop dat die persepsies van EE en BEE beduidend verwant is aan vakunieverbondenheid, maar dat persepsies van die mentorrol nie hierdie verhouding medieer nie. Meer gedetaileerde bevindinge van die studie word gerapporteer.

Cite

CITATION STYLE

APA

Janse Van Rensburg, K., & Roodt, G. (2012). The perceptions of employment equity and black economic empowerment as predictors of union commitment. SA Journal of Industrial Psychology, 31(1). https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.187

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free