Preservation in 70% ethanol solution does not affect δ<sup>13</sup>C and δ<sup>15</sup>N values of reindeer blood samples – relevance for stable isotope studies of diet

  • Halley D
  • Minagawa M
  • Nieminen M
  • et al.
N/ACitations
Citations of this article
39Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

We compared duplicate samples of whole blood samples from 18 reindeer that were preserved either by immediate freezing or by immersion in 70 % ethanol. All samples were dried at 60 °C, powdered, treated with 1:1 chloroform: methanol, and dried again before isotope analysis. There were no differences in the values of δ13C and δ15N between the methods of preservation. Isotopic differences were absolutely small (δ13C = 0.1±0.10/00; δ15N=0.2±0.20/00), random in direction, and within the limits of analytical precision for the mass spectrometer. Preservation in ethanol thus appears to be an effective and efficient method for preserving blood samples for stable isotope analysis under field conditions. Abstract in Norwegian / Sammendrag:Konservering av blodprøver fra rein i 70% etanolløsning påvirker ikke verdiene av δ13C and δ15N–verdiene og er en fullgod metode for analyse av stabile isotoperVi sammenlignet to og to prøver av blodprøver fra 18 reinsdyr. Prøvene var enten konservert ved umiddelbar frysing eller ved bruk av 70% etanol. Alle prøver ble tørket ved 60 °C, pulverisert og behandlet med kloroform:metanol i forholdet 1:1. Til slutt ble de tørket på nytt før gjennomføring av isotopanalysen. Vi fant ingen forskjell i verdiene av δ13C and δ15N mellom de to konserveringsmetodene. I absolutte verdier var isotopforskjellene små (δ13C = 0.1±0.1 0/00; δ15N=0.2±0.2 0/00). Forskjellene var tilfeldige og innenfor grensene for massespektrometerets presisjon. Bruk av etanol framstår som en effektiv og fullgod metode til konservering av blodprøver for analyse av stabile isotoper under feltforhold.

Cite

CITATION STYLE

APA

Halley, D. J., Minagawa, M., Nieminen, M., & Gaare, E. (2008). Preservation in 70% ethanol solution does not affect δ13C and δ15N values of reindeer blood samples – relevance for stable isotope studies of diet. Rangifer, 28(1), 9. https://doi.org/10.7557/2.28.1.146

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free