A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining

  • Onan A
  • Korukoğlu S
N/ACitations
Citations of this article
7Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Görüş madenciliği, görüş sahibinin tutum, davranış, duygu gibi öznel bilgilerinin çıkarılması için doğal dil işleme, metin madenciliği, hesaplamalı dilbilim gibi bilim alanlarının tekniklerini kullanan güncel bir araştırma alanıdır. Görüş madenciliği işleminin temel olarak bir sınıflandırma problemi olarak ele alınması mümkündür. Bu nedenle, makine öğrenmesine dayalı yöntemler sıklıkla görüş sınıflandırma amacıyla uygulanmaktadır. Görüş madenciliğinde makine öğrenmesine dayalı yöntemler temel olarak, öğreticili, yarı-öğreticili ve öğreticisiz yöntemler olmak üzere üç temel sınıf altında incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında, görüş madenciliği alanında gerçekleştirilen temel makine öğrenmesine dayalı çalışmalar ve her bir makine öğrenmesi yönteminin güçlü ve zayıf yönleri ele alınmaktadır.

Cite

CITATION STYLE

APA

Onan, A., & Korukoğlu, S. (2016). A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 22(2), 111–122. https://doi.org/10.5505/pajes.2016.90018

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free