Skills and Profile of the New Role of the Translator as MT Post-editor

  • Torrejón E
  • Rico C
N/ACitations
Citations of this article
18Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Aquest article aborda les habilitats i les característiques del perfil del nou rol del traductor com a posteditor de traducció automàtica, tot i tenint en compte l’augment de l’interès en i l’ús de la traducció automàtica per part de la industria de la traducció. Després d’una breu revisió de la literatura més rellevant sobre postedició (PE) en tant que professió per ella mateixa, l’article identifica les diferents tasques implicades en els processos de PE, segons la proposta de Krings (2001). A continuació es defineix una sèrie de competències que s’agrupen en tres categories principals: competències nuclears, habilitats lingüístiques i competències instrumentals. Finalment el artículo proposa una descripció de l’escenari de traducció controlada propi de la PE de traducció automàtica, sense perdre de vista l’escenari general de qualsevol projecte de traducció, que inclou la descripció del client, el domini del text, la descripció del text, l’ús de glossaris, el motor de traducció automàtica, la qualitat de la traducció automàtica resultant i el propòsit del text traduït.

Cite

CITATION STYLE

APA

Torrejón, E., & Rico, C. (2013). Skills and Profile of the New Role of the Translator as MT Post-editor. Tradumàtica: Tecnologies de La Traducció, (10), 166. https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.18

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free