Two melobesioid coralline algae (Rhodophyta, Corallinales), Mesophyllum erubescens (Foslie) Lemoine and Mesophyllum funafutiense (Foslie) Verheij from Sodwana Bay, South Africa

36Citations
Citations of this article
12Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Two species of the coralline red algal genus Mesophyllum (Corallinaceae, Melobesioideae) are reported from the southernmost coral reefs in the western Indian Ocean at Sodwana Bay, Natal, South Africa. Specimens attributed to Mesophyllum erubescens (Foslie) Lemoine were compared with the type specimens of Lithothamnion erubescens Foslie and L. erubescens f. madagascariensis Foslie [= M. madagascariensis (Foslie) Adey). The comparison showed that the local material and the type specimens are all conspecific, confirming previous suggestions that M. madagascariensis should be subsumed in M. erubescens. Mesophyllum funafutiense (Foslie) Verheij was also recorded. These species are distinguishable on the basis of the structure of the roof and the pore of the tetrasporangial conceptacles, and on the size of tetrasporangial conceptacles and tetrasporangia. Verslag word gedoen oor twee spesies van die koraalagtige rooi-alg-genus Mesophyllum (Corallinaceae, Melobesioideae) afkomstig van die mees suidelike koraalriwwe in die westelike Indiese Oseaan by Sodwana, Natal, Suid-Afrika. Eksemplare wat aan Mesophyl/um erubescens (Foslie) Lemoine toegeskryf word, is met die tipe-eksemplare van Lithothamnion erubescens Foslie en L. erubescens f. madagascariensis Foslie [= M. mada-gascariensis (Foslie) Adey) vergelyk. Die vergelyking het getoon dat die plaaslike materiaal konspesifiek met die tipe-eksemplare is. Dit het vorige voorstelle bevestig dat M. madagascariensis by M. erubescens ingesluit behoort te word. Mesophyllum funafutiense (Foslie) Verheij is ook opgeteken. Hierdie spesies is onderskeibaar op grond van die bou van die dak (boonste wand) en die opening van die tetrasporangiale vrugholte, asook die grootte van die tetrasporangiale vrugholtes en tetrasporangia.

Cite

CITATION STYLE

APA

Keats, D. W., & Chamberlain, Y. M. (1994). Two melobesioid coralline algae (Rhodophyta, Corallinales), Mesophyllum erubescens (Foslie) Lemoine and Mesophyllum funafutiense (Foslie) Verheij from Sodwana Bay, South Africa. South African Journal of Botany, 60(3), 175–190. https://doi.org/10.1016/S0254-6299(16)30630-5

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free