Universitat Politecnica de Catalunya
Join this group

Recent publications

About this institution

Aquest grup reuneix els usuaris Mendeley de la Universitat Politècnica de Catalunya. Si voleu disposar dels avantatges Premium (més capacitat d'emmagatzematge, més grups privats, enllaç als recursos subscrits per la biblioteca, etc.), uniu-vos a aquest grup.