Skip to content

Agnieszka Bem

  • Assistant Professor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

    Professional experience

    Assistant Professor

    Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

    October 2002 - Present