Skip to content

Agnieszka Przybytek

  • PhD student
  • Gdansk University of Technology

    Education

    Politechnika Gdanska