Skip to content

Aleksandar Petkov

 • PhD, Assoc. Prof.
 • University of Rousse Angel Kanchev
 • 18PublicationsNumber of items in Aleksandar's My Publications folder on Mendeley.

Publications (5)

 • Методика за изследване на проблемите на сътрудничеството "Университет-Предприятия" с цел повишаване пригодността за заетост на студентите

  • Naydenov N
  • Yordanova D
  • Kolev N
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Проучване на разпространението и развитието на е-търговията в България Research on diffusion and growth of e-commerce in Bulgaria

  • Petkov A
  N/AReaders
  N/ACitations
 • ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ

  • Ignatovska G
  • Petkov A
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Системи за бизнес разследване (Business Intelligence) - обхват и приложение в управлението -

  • Ignatowksa G
  • Petkov A
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Methods of Regional Analysis

  • Petkov A
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

University of Rousse Angel Kanchev