Skip to content

Andrzej Klimczuk

 • PhD
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics
 • 2h-indexImpact measure calculated using publication and citation counts. Updated daily.
 • 12CitationsNumber of citations received by Andrzej's publications. Updated daily.

About

Andrzej Klimczuk, PhD, a sociologist and public policy expert, assistant professor in the Department of Public Policy of the Collegium of Socio-Economics at the Warsaw School of Economics, Poland. Editor and correspondent of publications about computer and video games in the years 2002-2009. In 2011-2013 Vice President of the Foundation's Laboratory Research and Social Action “SocLab.” External expert of institutions such as the European Commission, URBACT III Programme, Interreg CENTRAL EUROPE Programme, Fondazione Cariplo, and International Federation on Ageing. Member of various scientific organizations such as the Polish Sociological Association, Polish Society of Gerontology, and European Sociological Association. Author of many scientific papers in the field of gerontology and social policy, e.g., books: “Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok” [Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents], Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; “Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; “Aging in the Social Space” (co-authored with Ł. Tomczyk), The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015; “Economic Foundations for Creative Ageing Policy”, the two-volume set, Palgrave Macmillan, New York 2015, 2017; “Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium” (co-edited with K. Lüscher and M. Sanchez), Universität Konstanz, Konstanz, 17 languages, editions 2015, 2016 and 2017; “Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy” (co-edited with Ł. Tomczyk), Pedagogical University of Kraków, Kraków 2017; and “Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts” (co-edited with Ł. Tomczyk), Pedagogical University of Kraków, Kraków 2019.

Editorships

Studia z Polityki Publicznej/The Journal of Public Policy Studies

Editorial Board Member

2020 - Present

International Journal of Systems and Society

Editorial Board Member

2019 - Present

Recent publications

 • Aging Policy Transfer, Adoption, and Change

  • Dantas C
  • van Staalduinen W
  • Jegundo A
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population

  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

vice president

Foundation Laboratory for Research and Social Action „SocLab”

September 2011 - August 2013(2 years)

Project: Foresight Technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnolog

Białystok Technical University

March 2011 - March 2012(a year)

Project: Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji wojewódz

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

September 2011 - December 2011(3 months)

Project: Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy (Flexicurity - a chance for sustain

University of Białystok

November 2010 - February 2011(3 months)

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Project: Kompetentna Gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym (Competent Commune - Strengthening capacity of local government administration in the Local Development Management)

November 2009 - June 2010(7 months)

Evaluation study: Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie mo

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

December 2009 - January 2010(a month)

Project: Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie (Clusters as a potential for develop

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

November 2009

Project: Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji wojewódz

University of Białystok

July 2009 - November 2009(4 months)

Foresight Polska 2020

Narodowy Program Foresight Polska 2020 (National Foresight Programme Poland 2020)

January 2008 - October 2008(9 months)

Project: Demokracja lokalna: relacje między lokalną władzą i społecznością jako czynnik rozwoju mały

University of Białystok

April 2007 - March 2008(a year)

Project: Ewolucja tożsamości a integracja społeczności lokalnej w trakcie zmiany systemu polskiego n

University of Białystok

January 2007 - December 2007(a year)

Project: Demokracja lokalna w działaniu (Local democracy in action)

University of Białystok

January 2005 - December 2005(a year)

Education

Doctorate (PhD), Public Policy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics

October 2009 - Present

postgraduate course Social Economy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

October 2012 - October 2013(a year)

Master of Sociology

University of Białystok

October 2003 - October 2008(5 years)

Groups

Co-authors (1)