Skip to content

Andrzej Klimczuk

 • PhD
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics
 • 1h-indexImpact measure calculated using publication and citation counts. Updated daily.
 • 4CitationsNumber of citations received by Andrzej's publications. Updated daily.

Recent publications

 • Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość?

  • Klimczuk A
  N/AReaders
  N/ACitations
 • The Salzburg Statement for a Multilingual World

  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

vice president

Foundation Laboratory for Research and Social Action „SocLab”

September 2011 - August 2013(2 years)

Project: Foresight Technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnolog

Białystok Technical University

March 2011 - March 2012(a year)

Project: Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji wojewódz

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

September 2011 - December 2011(3 months)

Project: Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy (Flexicurity - a chance for sustain

University of Białystok

November 2010 - February 2011(3 months)

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Project: Kompetentna Gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym (Competent Commune - Strengthening capacity of local government administration in the Local Development Management)

November 2009 - June 2010(7 months)

Evaluation study: Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie mo

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

December 2009 - January 2010(a month)

Project: Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie (Clusters as a potential for develop

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

November 2009

Project: Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji wojewódz

University of Białystok

July 2009 - November 2009(4 months)

Foresight Polska 2020

Narodowy Program Foresight Polska 2020 (National Foresight Programme Poland 2020)

January 2008 - October 2008(9 months)

Project: Demokracja lokalna: relacje między lokalną władzą i społecznością jako czynnik rozwoju mały

University of Białystok

April 2007 - March 2008(a year)

Project: Ewolucja tożsamości a integracja społeczności lokalnej w trakcie zmiany systemu polskiego n

University of Białystok

January 2007 - December 2007(a year)

Project: Demokracja lokalna w działaniu (Local democracy in action)

University of Białystok

January 2005 - December 2005(a year)

Education

Doctorate (PhD), Public Policy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics

October 2009 - Present

postgraduate course Social Economy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

October 2012 - October 2013(a year)

Master of Sociology

University of Białystok

October 2003 - October 2008(5 years)

About

Andrzej Klimczuk, PhD, a sociologist and public policy expert, graduated from the Faculty of History and Sociology at the University of Bialystok, Poland and the Collegium of Socio-Economics at Warsaw School of Economics, Poland. Editor and correspondent of publications about computer and video games in the years 2002-2009. Volunteer for The University of Bialystok Foundation as well as Academy for the Development of Philanthropy in Poland and Foundation Dobra Sieć. In 2011-2013 Vice President of the Foundation's Laboratory Research and Social Action "SocLab." Co-author of the model and founder of the Regional Cultural Observatory, which is a node of a Living Culture Observatory in Poland. Member of Polish Sociological Association, Games Research Association of Poland, Polish Society of Gerontology, European Network for Social Policy Analysis, European Map of Intergenerational Learning, East European Sub-Regional Association of Schools of Social Work, European Sociological Association, International Sociological Association. Author of many scientific papers in the field of gerontology, ludology and social policy (for example, books: "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" [Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents], Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; "Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century", LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; "Aging in the Social Space" (co-authored with Ł. Tomczyk), The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015; "Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations", Palgrave Macmillan, New York 2015; "Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium", Universität Konstanz, Konstanz, editions 2015-2017; "Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice", Palgrave Macmillan, New York 2017).

Groups

Co-authors (1)