Skip to content

Carles Donat

  • 1h-indexImpact measure calculated using publication and citation counts. Updated daily.
  • 1CitationsNumber of citations received by Carles's publications. Updated daily.

  Other IDs

  Groups

  Publications (5)

  • Crisis, real estate cycle and urban segregation in the Barcelona metropolitan region

   • Donat C
   N/AReaders
   N/ACitations
   Get full text
  • La incidencia de los factores demográficos en las necesidades residenciales y en la oferta de vivienda en la Región Metropolitana de Barcelona

   • Donat C
   N/AReaders
   N/ACitations
  • L’habitatge a la regió metropolitana de Barcelona en el període 1991-2006. Una aproximació des de les necessitats de la població

   • Donat C
   N/AReaders
   N/ACitations
  • Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016

   • Donat C
   • Fajarí L
   • Barnada J
   • et al.
   N/AReaders
   N/ACitations
  • Característiques de la demanda jove d'habitatge a la Regió metropolitana de Barcelona

   • Miralles C
   • Donat C
   N/AReaders
   N/ACitations