Skip to content

Chih Pan

 • 小小研究生
 • 功倫車坊

  About

  無 道 人 之 短 , 無 說 己 之 長 。 施 人 慎 勿 念 , 受 施 慎 勿 忘 。 俗 譽 不 足 慕 ,唯 仁 為 紀 綱 。 隱 身 而 後 動 , 謗 議 庸 何 傷 ? 無 使 名 過 實 ,守 愚 聖 所 臧 。 柔 弱 生 之 徒 , 老 氏 誡 剛 強 。 在 涅 貴 不 緇 ,曖 曖 內 含 光 。 行 行 鄙 夫 志 , 悠 悠 故 難 量 。 慎 言 節 飲 食 ,知 足 勝 不 祥 。 行 之 苟 有 恆 , 久 久 自 芬 芳 。

  Professional experience

  小小研究生

  功倫車坊

  May 2007 - Present

  Republic of China Army