Skip to content

Elena Silkina

  • Lomonosov Moscow State University

    Research interests

    chemical physicspolymer physicssoft matter

    Education

    Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova