Skip to content

Galina Gening

 • Senior Lectuer, Department of children psychology
 • Chuvash State University
 • 2PublicationsNumber of items in Galina's My Publications folder on Mendeley.

About

Aniridia www.aniridia.ru

Publications (2)

 • http://www.dissercat.com/content/osobennosti-psikhicheskikh-sostoyanii-mladshikh-shkolnikov-v-uchebnoi-deyatelnosti

  N/AReaders
  N/ACitations
 • http://www.voppsy.ru/issues/1998/984/984042.htm

  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Senior Lectuer, Department of children psychology

Chuvash State University

August 1994 - Present

Education

PhD in psychology

Kazan State University

September 1994 - Present