Skip to content

Gerard Pagès i Camps

 • Librarian
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • 16PublicationsNumber of items in Gerard's My Publications folder on Mendeley.

Research interests

electronic literatureeLearning

Groups

Publications (5)

 • 7% de plaer + 11% de dolor + 2% de sentiment + 8% d’excitació d’excitació + 14 % d’emoció + 30 % de Virtut + 28 % de vici = Don Juan : de de Tirso a Jarmusch passant per Molière, Da Ponte, Byron, Zorrilla i Shaw.

  • Pagès-Camps G
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Comparative study of the quality of information on the services offered on the websites of virtual libraries of universities distance.

  • Castell Padilla L
  • Pagès-Camps G
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Creació d’una plataforma per a visualitzar la innovació de la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya.

  • Pagès-Camps G
  N/AReaders
  N/ACitations
 • High-impact open access journals

  • i Camps G
  • Vallez M
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Estudio comparativo de la calidad de la información ofrecida sobre los servicios en las webs de las bibliotecas virtuales de universidades a distancia

  • Castell Padilla L
  • i Camps G
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Librarian

Universitat Oberta de Catalunya

April 2009 - Present