Skip to content

ilknur darçın şahin

  • Librarian
  • 0ReadersNumber of instances of ilknur's publications in Mendeley libraries. Updated daily.
  • 1PublicationsNumber of items in ilknur's My Publications folder on Mendeley.

Followers (4)

Following (5)

Publications (1)

  • YEREL KÜLTÜR MİRASININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE HALK KÜTÜPHANELERİ: YALOVA ÖRNEĞİ

    • DARÇIN ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İ
    N/AReaders
    N/ACitations