Skip to content

ilknur darçın şahin

  • Librarian
  • 1PublicationsNumber of items in ilknur's My Publications folder on Mendeley.
  • 4Followers

Followers (4)

Following (6)

Publications (1)

  • YEREL KÜLTÜR MİRASININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE HALK KÜTÜPHANELERİ: YALOVA ÖRNEĞİ

    • DARÇIN ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İ
    N/AReaders
    N/ACitations