Skip to content

Ilona Zhevnerovich

 • Kazan Innovative University named after V.G. Timir
 • Senior Lecturer
 • Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov

  Professional experience

  Senior Lecturer

  Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov

  September 2013 - Present