Skip to content

Ilya Ezepov

  • Lomonosov Moscow State University

    Research interests

    financial engineeringfinanceeconometricsStatistical Analysis

    Education

    Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova