Skip to content

Ivan Petrov

  • Lomonosov Moscow State University

    Education

    Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova