Skip to content

Jan Walulik

 • PhD
 • Head, Civil Aviation Laboratory, Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CARS)
 • Uniwersytet Warszawski Wydzial Zarzadzania
 • 1h-indexImpact measure calculated using publication and citation counts. Updated daily.
 • 2CitationsNumber of citations received by Jan's publications. Updated daily.

Publications (20)

 • Book review: Małgorzata Polkowska, Space Law in the New Era of Space Activity, 2015 (Małgorzata Polkowska, Prawo kosmiczne w nowej erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy, Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa, 2015)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Relations between Economic Regulation and Competition Law: A Summary of the Current Debate (O relacjach regulacji ekonomicznej i ochrony konkurencji – próba podsumowania debaty)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Antitrust Aviation Seminar

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Commentary on Polish Aviation Law (Prawo lotnicze. Komentarz)

  • Żylicz M
  • Berezowski A
  • Dzienkiewicz W
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
 • The Need and Perspectives of International Harmonisation in Public Aid Regulations in Air Transport (Potrzeby i perspektywy międzynarodowego uregulowania zagadnień pomocy publicznej w transporcie lotniczym)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Beijing Reform – the Extent of Criminalization and Recommendations for the Polish Lawmaker (Po reformie pekińskiej – zakres kryminalizacji i wskazania dla ustawodawcy polskiego)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • After the Beijing Reform: New Scope of Criminalization and Guidelines for Polish Lawmaker (Po reformie pekińskiej – zakres kryminalizacji i wskazania dla ustawodawcy polskiego)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Beijing Reform of Criminal Air Law – Genesis, Essence and Recommendations (Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
  Get full text
 • Regulatory Reform: The Case of Air Transport (Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Changes to Criminal Air Law after the Beijing Conference (Zmiany lotniczego prawa karnego po konferencji pekińskiej z 2010)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Efficiency of Public Administration and Independence of Regulatory Agencies: The Case of Polish Civil Aviation Administration (Sprawność układu administracyjnego a niezależność organów regulacyjnych na przykładzie administracji lotniczej)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • EU Reform of Airport Regulations: The Legal Context (Unijna reforma regulacji lotniskowych. Kontekst prawny)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Normative Structure of Sectoral Regulation (Struktura normatywna regulacji sektorowej)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Perspectives of Abandonment of Investment Restrictions in Air Transport (Perspektywy uchylenia ograniczeń inwestycji zagranicznych w transporcie lotniczym)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Protection of Air Accidents Investigation Records in Other Legal Proceedings (Ochrona materiałów z dochodzeń lotniczych przed nieograniczonym wykorzystaniem procesowym)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Status of Air Accidents Investigation Reports in Court and Administrative Proceedings (Status ustaleń lotniczych komisji dochodzeniowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • The Airport Package: An Analysis of European Commission’s Legislative Proposal (Pakiet w sprawie portów lotniczych – analiza propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Investigation of Air Accidents in Civil and State Aviation (Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Just Culture Principles and the Investigation of Air Accidents and Incidents (Zasady just culture w badaniu wypadkow i incydentow lotniczych)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations
 • The Need for Accession of Poland to Cape Town Convention (O potrzebie przystąpienia Polski do konwencji kapsztadzkiej)

  • Walulik J
  N/AReaders
  N/ACitations