Skip to content

Jaroslaw Chodak

  • 5PublicationsNumber of items in Jaroslaw's My Publications folder on Mendeley.
  • 1Followers

  Research interests

  social movements comparative politics theory of revolution

  Followers (1)

  • Alice Mattoni

   Alice MattoniUniversity of Pittsburgh

  Following (1)

  • Alice Mattoni

   Alice MattoniUniversity of Pittsburgh

  Publications (5)

  • Teorie rewolucji w naukach społecznych (Theories of Revolution in Social Sciences)

   • Jaroslaw Chodak
   N/AReaders
   N/ACitations
  • Czy rewolucja jest ex definitione contra legem? Przemiany polityczne w Serbii, Gruzji, na Ukrainie i w Kirgistanie. (Is a revolution by definition contra legem? Political changes in Serbia, Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan.)

   • Chodak J
   N/AReaders
   N/ACitations
  • Pokojowe rewolucje w państwach postkomunistycznych: Serbia, Gruzja, Ukraina, Kirgistan (Peaceful revolutions in post-communist states: Serbia, Georgia, Ukraine, Kyrgyzstan)

   • Chodak J
   N/AReaders
   N/ACitations
  • Kaniec ery rewaliucji? (Does the end of an era of revolution?)

   • Chodak J
   N/AReaders
   N/ACitations
  • Rewolucje i ruchy rewolucyjne w Trzecim Świecie (Revolutions and revolutionary movements in the Third World)

   • Chodak J
   N/AReaders
   N/ACitations