Skip to content

jasper von grumbkow

  • VROEGERE FUNCTIES BIJ: Aramco -Universiteit Groningen - Philips - Universiteit Tilburg - Universiteit Brussel -Open Universiteit

    Professional experience

    VROEGERE FUNCTIES BIJ: Aramco -Universiteit Groningen - Philips - Universiteit Tilburg - Universiteit Brussel -Open Universiteit

    About

    Former Program Manager of Work and Organization of the Open University of the Netherlands. He served as Director of the Faculty of Psychology of the Open University of the Netheralnds, and as associate professor at Tilburg University and Groningen University. Former President of the Netherland Association of Human Resource Management (NVP). As a consultant committed to evidence-based HRM consulting. He studied at Leiden University and obtained his PhD at Groningen University with a thesis on the Social Psychology of Compensation Systems. Specialties: Social psychology of organizations, human resources management, compensation, organizational development, organizational effectiveness, contextual/socio-technical design, design of user participation, designing workplace interventions, social relationships within organizations (leadership, power, teams, networking, cooperation) . LIDMAATSCHAPPEN VAN ONDER MEER: - Visitatiecommissie Sociaal-culturele wetenschappen - Visitatiecommissie Psychologie - Accreditatiecommissies - Midterm review OUD-REDACTIE(RAADS)LID VAN ONDER MEER: - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Acco), - Gedrag & Organisatie (Vuga), - Toegepaste Sociale Psychologie (Swets & Zeitlinger), - Werk & Organisatie (Swets & Zeitlinger), - Beloningsmanagement (Samson). OUD-VOORZITTER VAN ONDER MEER: Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) Stichting Vakontwikkeling Personeelbeleid Stichting SRZL Reclassering Zuid-Limburg Diverse jury's scriptieprijs op terrein van Personeel en Arbeid. LID PROMOTIECOMMISSIES VAN (ONDER MEER) DE VOLGENDE PROMOVENDI (lijst moet worden aangevuld): J. de Lang (RUG 14-10-2010) G. de Bakker (TUE 8-9-2010) B. Raessens (TUE 21-10-2009) J. Kuntze (EUR 12-3-2009), A. Helsdingen (EUR 5-11-2008), L. de Meijer (EUR 19-10-2008). J.A. van Buuren (OUNL 13-6-2008), D. Derks (OUNL 2007) M.A. Hommes (EUR 27-4-2006), A.P. Nauta (OUNL 9-7-2004), C.J. Kreijns (OUNL 7-5-2004), H. Ramaekers (OUNL 19-12-2003), A.G. Reitsma (OUNL 12-9-2003), W. Bloemers (EUR 23-10-2003), I. Houkes (UM 18-1-2002), A. Brouwers (OUNL 14-4-2000), N. Wiezer (UVA 11-11-1999), R. van Bekkum (OUNL 16-2-1996), M. Weggeman (UT 27-6-1995), D. Pinto (RUG 2-12-1993), J. Bruining (EUR 19-11-1992), M. Alves (UT 8-11-1991), J. van Gennep (OUNL 25-10-191), J. Schoormans (UT 14-9-1990), E. Groenland (UT 24-12-1989), H. de Vries (UM 14-12-1989), H. Steensma (UL 21-9-1988), B. Emans (RUG 18-2-1988). VOORZITTERSCHAPPEN VAN CONGRESSEN (1988-1994; periode voor 1988 en na 1994 zijn niet geregistreerd): - Performance measurement van de personeelsfunctie, Voorzitter Congres IMF, International Management Forum, Oud London, Zeist, 14/15.11.1994. - Kosten en baten van functiewaardering, Voorzitter Congres Nederlands Studiecentrum NSC, De Eenhoorn Amersfoort, 12.01.1994. - Prestatiegericht belonen in de praktijk. Voorzitter Congres IIR, Institute for International Research, Hilton Amsterdam 18/19.01.1994. - Doelgroepenbeleid en arbeidsmarkt Vakbeurs Personeelmanagement. Voorzitter Congres Koninklijke Jaarbeurs Utrecht, 2.06.1994. - Flexibel en slank. Voorzitter Congres FOCUS, Amsterdam 13.12.1994. - P&O naar de lijn Voorzitter Congres, EUROFORUM, Okura Amsterdam, 11.04.1995. - Performance measurement van de personeelsfunctie, Voorzitter Congres IMF, International Management Forum, Golden Tulip Bussum, 10/11.10.1995. - Resultaatgericht belonen. Voorzitter Studiedag SBO Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Theater aan de Parade, 's-Hertogenbosch, 6.11.1996. - Jubileumcongres 25-jaar BBV, Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen; CAO-partner voor het kaderpersoneel in deze sector; samen met Hewlett Packard; Amstelveen, 12.11.1996. - Jaarlijkse Wetenschapsdag (1994-1998) Nieuws uit de personeelswetenschappen voor de praktijk, Vijf jaar voorzitter en mede-organisator van de NVP Nederlandse Vereniging van Personeelbeleid. - Praktijk en personeelswetenschap. Koninklijke Jaarbeurs Utrecht, 29.10.1994. - Relatie personeelswetenschap en het werk van de presoneelsfunctionaris, Planetarium Amsterdam, 22.10.1995. - HRM-ontwikkelingen in de wetenschap, Planetarium Amsterdam, 26 10.1996. - HRM en de kennisvermeerdering, Planetarium Amsterdam, 25 10.1997. - Wetenschap en praktijk. Planetarium Amsterdam, 25 10.1998. - Trends in management development. Deelvoorzitter en mede-organisator Congres NFMD, Netherland Foundation of Management Development, De Baak, Noordwijk, 6 juni 1996. - 360 Graden Beoordeling. Voorzitter Congres SBO Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, 30 oktober 1997. - Flexibele beloning Voorzitter Congres IIR Institute for International Research, World Trade Center Amsterdam, 23 t/m 25 september 1997. - Nieuwe koers voor personeelbeleid in de publieke sector’.SBO Studiecentrum voor Beleid en Overheid. Voorzitter Congres: ‘Eindhoven Philips Stadion, 4 februari 1998. - Topics in HRM’. VSNU-conferentie: Hoofden Personeelsdiensten Universiteiten Voorzitter Studiedag:. Bilthoven: Heidepark, 29 mei 1998. - Grumbkow, J. von. (1977). Sociaal-psychologische echtvaardigheidstheorieën, Lezing en voorzitterschap Interdisciplinaire werkgroep Inkomen en beloning, Rijksuniversiteit Utrecht, 11 mei 1977. - Grumbkow, J. von. (1979).Motivatietheorieën en intrinsieke motivatie, Lezing en voorzitterschap Beloningsdag, Interdisciplinaire werkgroep Inkomen en beloning, Rijksuniversiteit Utrecht, 19 oktober 1979. - Grumbkow, J. von. (1984). Macht en sociale vergelijking. Lezing en voorzitterschap Beloningscongres. Tilburg: KUB, 12 april 1984. - Grumbkow, J. von & E. Groenland. (1985).Weerstand tegen belastingen. Lezing en voorzitterschap Deelsymposium Toegepaste Sociale Psychologie. Utrecht, april 1985. - Grumbkow, J. von (Chairman) (1985). Distributive justice. Colloquium of Justice in Interpersonal Relations. Polen: Kozubnik, 27 september 1985. - Grumbkow, J. von. (1988).Recht en sociale psychologie. Lezing en voorzitterschap deelcongres Toegepaste sociale psychologie, Utrecht, 22 april 1988. - Grumbkow, J. von. (1988). Besluitvorming en recht. Lezing en voorzitterschap deelcongres Legal decision making, Maastricht, 14 juni 1988. Publications 2010 Taverniers, J., Syroit, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2010 - Submitted). Learning and strain: A longitudinal study on the effects of control and qualitative job demands in a multi-profession sample. Taverniers, J., Syroit, J. , & Grumbkow, J. von (2010). Who Learns More? Or, Variety Still Seems to Be the Spice of Life! WAOP-Conference, November 19th Brussels, Belgium. Taverniers, J., Smeets, T., Van Ruysseveldt, J., Syroit, J., & von Grumbkow, J. (2010 - Submitted). The risk of being shot at: Stress, cortisol secretion, and their impact on memory and learning during reality-based practice for armed officers. Bos, F, van den, Grumbkow, J. von, & Herst, A. (2010). Gebrekkige besluitvorming bij het nemen van beslissingen door gemeenteraden.In: D.W. Feenstra et al (Red.): Wat is waarde. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen p. 57-67 Geenen, B., Proost, K., Dijke, M. van, Grumbkow, J. von (in preparation) The Role of Affect in the Relationship between Distributive Justice Expectations and Applicants’ Recommendation and Litigation Intentions Geenen, B., Proost, K., Dijke, M. van, Scheurs, B., & Grumbkow, J. von (in preparation) Antecedents of Applicants´ Justice Expectations: The Influence of Direct Experiences and General Beliefs Mechteld Segers-Noij, M. , Proost, K., Dijke, M. van., & Grumbkow, J. von (2010). Boze Sollicitanten: Invloed van Procedurele en Distributieve Rechtvaardigheidspercepties en de Modererende Rol van Faalangst. WAOP-Conference, November 19th Brussels, Belgium. Grumbkow, J. von (2010) Kleine zelfhelpgids voor de hoogleraar aan deze universiteit. Openbare les . Heerlen: Open universiteit. (Download: www.vongrumbkow.nl) Taverniers J, Ruysseveldt JV and Grumbkow Jv (2010). Multiple Mediation Analysis and the Path Processes between Stress and Learning: A Methodological Contribution to an Emerging Field . Conference Abstract: EARLI SIG22 - Neuroscience and Education. doi: 10.3389/conf.fnins.2010.11.00021 Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T., & von Grumbkow, J. (2010). High-intensity stress elicits robust cortisol increases, and impairs working memory and visuo-spatial declarative memory in Special Forces candidates: A field experiment. Stress, 13(4), 323-333. Brigitte Geenen, Karin Proost, Marius van Dijke & Jasper von Grumbkow (In voorbereiding) Applicants’ Post Recruitment Intentional Behaviors: The role of Affect in Reactions to Distributive Justice Expectations. Karin Proost, Mechteld Segers-Noij, Marius van Dijke, Eva Derous & Jasper von Grumbkow (In voorbereiding SIOP) Angry Applicants: A Sample of prison guards in Belgium. 2009 Geenen, B., Proost, K., Dijke, M., Schreurs, B, & von Grumbkow, J. (2009). Antecedents of Applicants’ Justice Expectations: The Importance of Direct Experiences and General Beliefs. Amsterdam: Waop-congres, 5 november. Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T. & von Grumbkow, J. (2009). High-intensity Stress Impairs Working Memory in Special Forces Candidates: The Case of Stress and Learning in High ReliabilitynProfessions." Paper presentation at the WAOP-conference, November 5th 2009, Amsterdam, the Netherlands. Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2009). How do organizational changes affect your sense of job insecurity and what are the outcomes? A longitudinal multi-groups analysis. Paper presented during the 14th European Congress on Work and Organizational Psychology (EAWOP), 13-16 May 2009. Spain, Santiago de Compostela. Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2009). Poster presentation “Learning Reduces Stress, stress Inhibits Learning” at the NELLL kick-off meeting. 29 September 2008, Heerlen, the Netherlands. Grumbkow, J. von, & Völlink, T. (2009). Organisatiestrategie en strategische selectie. In: M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, p. 10-30. Houtmans, T. & Grumbkow, J. von. (2009). Psychologische tests: capaciteitentests en persoonlijkheidstest. In: M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, p. 160-177. Houtmans, T. & Grumbkow, J. von. (2009). Psychologische tests ter discussie. In: M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, p. 178-193. Bernaerts, I., Grumbkow, J. von., & Syroit, J. (2009). Exerting power in schools. Factors that influence students' willingness to participate in school councils. Paper presentation at the bi-annual conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Santiago de Compostella, Spain. 2008 Derks, D., Bos, A. E. R., & Grumbkow, J. von (2008). Emoticons and online message interpretation. Social Science Computer Review. Derks, D., Bos, A. E. R., & Von Grumbkow, J. (2008). Emoticons in computer-mediated communication: social motives and social context. Cyberpsychology and Behavior, 11, 99-101. Syroit, J. & Grumbkow, J. von. (2008). Enhancing diversity through fair traitment of underpriviliged groups and their prospective employers. International Society for Justice Research, 12th Biennial Conference, august 14-17, Adelaide, Australia. Taverniers, J., Grumbkow, J. von. & Ruysseveldt, J,. Van (2008). Learning reduces stress, stress inhibits learning. Presentation at the WAOP-conference te Heerlen, 21 november. 2007 Grumbkow, J. von, Ramaekers, E., & Syroit, J. (2007). Section par des employeurs de client de parcours d'insertion faibles et qualité du contact avec l'organisateur du parcours d'insertion. Revue Belge de Securité Sociale, 2007, 49, 1, 185-210. Derks, D., Bos, A. E. R., & von Grumbkow, J. (2007). Emoticons and social interaction on the internet: The importance of social context. Computers in Human Behavior, Volume 23, Issue 1 , January p. 842-849. Syroit, J., Grumbkow, J.von., & Ramaekers. E. (2007) Vertrouwen in kansen van kansengroepen: een onderzoek onder werkzoekenden en werkgevers naar de waargenomen kansen op de arbeidsmarkt. In: S. Prins, S.Schruijer, J. Verboven & K. De Witte (red.). Diversiteit en vertrouwen in sociale systemen. Leuven: Lannoo, p. 211-230. Bernaerts, I., & Grumbkow, J. von (2007). Medezeggenschap als student of als cliënt> Psychologos: Kwartaaltijdschrift Belgische Federatie van Psychologen, 22, 4, 8-10. Grumbkow, J. von (2007). Methodiek van trajectbegeleiding. Lezing. Genk (België): Studiedag ATB-Limburg VZW (19 maart 2007). Grumbkow, J. von, Ramaekers, E., & Syroit, J. (2007). Selectie van zwakke trajectcliënten door werkgevers en de kwaliteit van het contact met de trajectorganisatie. Belgische Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (vertaling van von Grumbkow et al, 2007, 49, 1, 195-218). 2006 Nauta, N., Weel, A., Overzier, P., & Grumbkow, J. von. (2006). The effects of a joint vocational training programme for GP- and OHP trainees. Medical Education, 40:980-986. Bormann-Rutte, A. J. M., Grumbkow, J. von, & Herst, A.C.C. (2006). De controller als rots in de ERP-branding. MAB: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, december, 629-634. Grumbkow, J. von., & Ramaekers, E. (2006). Activering van werklozen door inspraak in opleidingsmodules: vraaggestuurd en cliëntgericht werken. Gids op Maatschappelijk gebied, 1:40-47. Grumbkow, J. von. (2006). Sociale dilemma's van duurzame ontwikkeling: over begeerte, macht, competitie en het leger van ongeborenen. In: R. van Dam-Mieras., & B. Beusmans. (Red.). Natuurlijk ondernemen, kompas op de toekomst (pp. 46-62). Heerlen: Uitgeverij Stichting Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Grumbkow, J. von. (2006). Illustraties uit de geschiedenis van de personeelsselectie: traditie, pragmatisme en gezond verstand. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 12-35. Grumbkow, J. von. (2006). Uit de geschiedenis van de personeelsselectie: pragmatisch gebruik van selectietests. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 35-57. Grumbkow, J. von. (2006). Ontwikkelingen uit geschiedenis van de personeelsselectie: de kwaliteit van de personeelsselectie. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 58-79. Grumbkow, J. von. (2006). De wetenschappelijke bedrijfsvoering (scientific management): personeelsselectie met de stopwatch. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 80-105. Grumbkow, J. von. (2006). Naar grootschalige toepassing van selectietests in de geschiedenis van de selectietests. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 106-123. Grumbkow, J. von. (2006). De selectieactiviteiten van de Dr. Bos-Stichting, het Centraal Zielkundig Beroepskantoor en het Psychotechnisch laboratorium van Philips. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 124-143. Grumbkow, J. von. (2006). Selectiebureaus als bakens in de geschiedenis van de personeelsselectie.Het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP), het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie (LTP), en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 144-167. 2005 Grumbkow, J. von, Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005). Betrokkenheid voor de leerlingenraad: stemmers en niet-stemmers vergeleken. Caleidoscoop, 17e jaargang, nr. 5, p. 24-27. Nauta, A.,P., von Grumbkow, J., Amstel, R., J., van, Venema. A., Anema, J.,R. en Overzier, P., M. (2005). Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren. In: TSG: Tijdschrift Gezondheidswetenschappen,83, 5, 279-285. Grumbkow, J. von., Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005) Inspraak en participatie essentieel voor schoolburgerschap. In: Welwijs 2005,16,2,7-11. Bormann, P., Grumbkow, J. von., & Herst, A. (2005) ERP leads to ambiguity about the controller’s future roles: An economic-psychological analysis. Paper presented to the Annual Congress Göteborg (Sweden) of the European Accounting Association, May 18-20-2005. Bormann, P., Grumbkow, J. von., & Herst, A. (2005). ERP van invloed op de rol en het takenpakket van de controller? Een economisch-psychologische benadering. In: Kwartaalschrift Economie, 3, 230-243. Grumbkow, J. von, & Bernaerts, I. (2005). Democratische burgerschapshouding en studentenmedezeggenschap: een uitdaging voor het hoger onderwijs. In: Persoon en Gemeenschap, 57/3, 201-212 Syroit, J., Grumbkow, J. von., Lodewijkx, H., & Vander Meeren, W. (2005). The role of trust in management and supervisor’s fairness in accepting performance based pay. Paper presented on the Symposium Social Psychology of Justice. Annual Meeting Belgian Association for Psychological Sciences. Gent, May 27. Stevelmans, I., Dresen, M., Vander Meeren, W., Syroit, J., & Grumbkow, J., von. (2005). De leraar als persoon: eerste bevindingen met een nieuw ICT-gebaseerd assessment instrument. Paper gepresenteerd Veloncongres, Groningen, april. 2004 Grumbkow, J. von., & Ramaekers, E. (2004). Is trajectbegeleiding een werkzaam medicijn voor werklozen met depressieve gevoelens? In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, 28, 262, 30-41. Derks, D., Bos, A. E. R., & von Grumbkow, J. (2004). Emoticons en sociale interactie via internet: Het belang van de sociale context. In: D. Wigboldus, M. Dechesne, E. Gordijn & E. Kluwer (Red), Jaarboek Sociale Psychologie 2003. Delft: Eburon. Eerder gepresenteerd op het ASPO-congres Maastricht 11-12 december 2003. Nauta, N., & Grumbkow, J. von (2004, november). Vertrouwen in de samenwerking tussen artsen. Paper gepresenteerd op het congres van de Werkgemeenschap Arbeids- en Organisatiepsychologen (Waop). Utrecht: Universteit van Utrecht. Grumbkow, J. von (2004, juli). Ethische dilemma’s in de P&O-discipline. Lezing Academische zitting Hogeschool Zuyd. Sittard: Hogeschool Zuyd. 2003 Grumbkow, J. von. & Ramaekers, E. (2003). Le parcours d’insertion augmente-t-il les chances des chomeurs dans leur recherche d’un emploi? In: Revue Belge de Securité Sociale, 4, 745 – 781. Grumbkow, J. von. & Ramaekers, E. (2003). Verbetert arbeidstrajectbegeleiding de kansen van werklozen? In: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, p. 737-770 (ook in: Revue Belge de Securité Sociale). Grumbkow, G. von., J. von Grumbkow (2003). De overheidsmanager als jongleur: balanceren met morele dilemma’s in een wisselende context. In: Beleidswetenschap, Kwartaalschrift voor Beleidsonderzoek en Beleidspraktijk, 2002/3, 119-235. Syroit, J., Grumbkow, J. von, Lodewijkx, H, and Vander Meeren W. (2003). Acceptance and Rejection of Individual and Company Performance Based Pay Increase: The Role of Trust in Management and of Supervisor’s Fairness. Paper presented at the 11th European Congress on Work and Organizational Psychology, Lisbon, May 14 – 17. 2002 Nauta, A.P., J. von Grumbkow (2002), ‘Coorperation of general practitioners and occupational health physicians: trust as a key factor’. In: D. Purdue and M. Stewart (Eds.). Understanding collaboration. Bristol: Frenchay, p. 155-121. Nauta, A.P., J. von Grumbkow (2002), ‘Samenwerking van huisartsen en bedrijfsartsen: de invloed van positie, verantwoordelijkheid, afhankelijkheid en vertrouwen’, Iin: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 80(2), 107-113. Nauta, A.P., J. von Grumbkow (2002), ‘Contacten tussen huisarts en bedrijfsarts: initiatief, frequentie, waardering en effect’, in: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, p. 30-33. Grumbkow, J. von. (2002). Richting geven aan assessment. Lezing DGO/CBO-Maasland, Maaseik België, 13 december 2002. Grumbkow, J. von. (2002). Ontwikkeling kwaliteit HBO-scripties, Lezing bij Uitreiking scriptieprijs Hogeschool Fontys, Sittard, 21 juni 2002. Nauta, A.P., J. von Grumbkow (2002), ‘Samenwerking van huisartsen en bedrijfsartsen: de invloed van positie, verantwoordelijkheid, afhankelijkheid en vertrouwen’, in: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 80(2), 107-113. Nauta, A.P., J. von Grumbkow, A.N.H. van Weel. (2002). Effects of a course for general practitioners trainees and occupational practitioners trainees to enhance cooperation. Paper presented to the Congres ICCH-2002, Engeland, Warwick september, 2002. Nauta, A.P., J. von Grumbkow. (2002). Samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen: onderzoek naar vertrouwen en de toepassing daarvan in het onderwijs, Lezing voor Nederlands Public Health congres, Nijmegen, 23 mei 2002 Nauta, A.P., J. von Grumbkow. (2002). Factors which predict trust in the cooperation of general practitioners and occupational practitioners. Aarhus, Denmark. Paper presented to the ICCH-workshop, 18-20 april 2002. Nauta, A.P., J. von Grumbkow (2002), ‘Effecten van een co-assistentschap bedrijfsgezondheidszorg’ In: Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 21(6): 279-285. * BOEK Meertens, R., & J. von Grumbkow (red). (2002), Sociale psychologie, Groningen: Wolters-Noordhoff, (487 p.) (1993, tweede geheel herziene druk, 499 p; herdrukken tot 2002). 2001 Nauta, N, & J. von Grumbkow (2001). Cooperation of general practitioners and occupational physicians. In: T. Taillieu (Ed.). Collaborative stategies and multi-organizational partnerships. Leven/Apeldoorn: Garant. p. 245-252. Grumbkow, J. von (2001). Kenmerken van HBO-scripties en ontwikkelingen op het terrein van HRM. Lezing bij Scriptieuitreiking NVP-Limburg Hoensbroek: Kasteel Hoensbroek, 28 juni 2001 Nauta, A.P en J. von Grumbkow. (2001). Factors which predict trust in the cooperation of general practitioners and occupational practitioners. Paper presented to the ENOP-conference, Stockholm, october, 11th, 2001. Nauta, N & J. von Grumbkow (2001). Samenwerking en vertrouwen tussen huisartsen en bedrijfsartsen. In: Tijdschrift voor huisartsgeneeskunde, 18, 3 97-101. Nauta, N. & J. von Grumbkow (2001). Factors predicting trust between general practitioners and occupational practitioners', in: International Journal of Integrated Care. 4, p. 16-32. Grumbkow, J. von, M. Bosschaart & A. Rusch. (2001) Selectieprocedures doorgelicht: kandidaten tevreden over gang van zaken. In: Spectroscoop, mei, p. 6. Nauta, A.P. en J. von Grumbkow. (2001). Cooperation of general practitioners and occupational health physicians: trust as a key factor. Paper presented at the 8th Conference on multi-organizational partnerships ands collaborative strategies, Bristol, juli 2001. Grumbkow, J. von, E. Harte en M. Mannessen (2001). Marktgericht in de polder: van aanbodmodel naar vraagmodel. In: Hogeschoolblad Saxion-IJselland, 12, 5,8 Grumbkow, J. von en E. Ramaekers (2001), ‘Gerichte sturing langs het pad van deeltijdsonderwijs 1: een visie van cursisten in trajectbegeleiding’, in: Pedagogische bijdragen, 139, 5-17. Grumbkow, J. von, E. Harte en M. Mannessen (2001). Leden en niet-leden van medezeggenschapsorganen vergeleken: faire procedures steunen medezeggenschap. In: Hogeschoolblad Saxion-IJselland, 12, 10,5. Grumbkow, J. von en E. Ramaekers (2001), ‘Gerichte sturing langs het pad van deeltijdsonderwijs 2: de invloed van persoonsfactoren op waargenomen kansen’, in: Pedagogische bijdragen,139, 18-24. Grumbkow, J. von, E. Harte en M. Mannessen (2001). Deelnemen aan medezeggenschap: liefdewerk oud papier. In: Hogeschoolblad Saxion-IJselland, 12, 6, 15. Grumbkow, J. von, F. Kamps & M. Goes-Daniels (2001). Onbekend maakt onbemind: onderzoek onder medewerkers centrale diensten over beleving fusie. In: Editie Zuyd, 1, 1, 4. Grumbkow, J. von, Waarheen met je centjes? Een goede beurstip (2001). In: Binnenshuis. Grumbkow, J. von, (2001) ‘Experimenteren met Henk Wilke over onbillijkheid en taakprestaties in het begin van de woelige jaren zeventig’, In: N. Ellemers, E. van Dijk en A. Wit (red.). Lof der sociale psychologie. Houten: Bohn,Stafleu Van Loghem, 37-44. 2000 Grumbkow, J. von. en Pakkert, E. (2000) 'Externe partijen en de kwaliteitszorg in het onderwijs'. In: FysioPraxis, 9, 3, 24-25. Nauta, N. en Grumbkow, J. von. (2000). 'Samenwerking huisarts en bedrijfsarts: sociaal psychologische factoren'. Lezing op het Nederlands 8e Public Health Congres, Utrecht, 23 maart 2000. Grumbkow, J. von. (2000). 'Kennisintensivering'. Lezing op het Symposium Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ’s Gravenhage, 3 februari 2000. Nauta, N. en Grumbkow, J. von. (2000). 'Cooperation of general practitioners and occupational physicians: identity, trust and responsibility'. Paper presented to the Congres Multi-organizational partnerships and cooperative strategy, Leuven, 7 juli 2000. Ramaekers, E. en Grumbkow , J. von. (2000). 'Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de actieve welvaartstaat: wat kunnen we leren van de ervaringen in België en Nederland'. Lezing op Congres Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Sociale Zekerheid. ’s-Gravenhage: SER-gebouw, 28 september 2000. Grumbkow, J. von (2000). Trends-2000 in de kwaliteit van HBO-scripties. Lezing bij Uitreiking Scriptieprijs Limburg. Heerlen: Auberge de Rousch, 30 juni 2000. Grumbkow, J. von. en Ramaekers, E. (2000) 'Trajectbegeleiding: faire procedures en kansen op positieverbetering'. In: 'Tijdschrift voor Welzijnswerk', 24,, 229, 23-34. Grumbkow, J. von. en Ravenhorst, L.T. van. (2000)'Bedrijfsmaatschappelijk werk tussen lijn en staf'. In: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3, 19-23. Nauta, N. en J. von Grumbkow. (2000) 'Huisartsen en bedrijfsartsen over de richtlijn voor intercollegiaal gegevensverkeer In: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 8, 10, 300-304. Grumbkow, J. von (2000). Ontwikkelingen en trends ondernemingsraden. Lezing Heerlen, Ingenthun, 30 maart 2000. Grumbkow, J. von. & Ramaekers, E. (2000) 'Vertrouwen: de cruciale factor in trajectbegeleiding'. In: Gids op Maatschappelijk Gebied, 91, 9, 30-41. Grumbkow, J. von en H. Mens. (2000) 'Waarom in opleidingscommissies zitten: geld, studiepunten of ergernis?' In: Holland Nieuws 2, 4. Grumbkow, J. von en E. Ramaekers (2000). 'Trajectbegeleiding'. In: Nieuwsbrief Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken, 5, 5, 23-24. Grumbkow, J. von (2000). Collectieve ambitie ontwikkeling. Lezing Directie Stienstra. Heerlen, Auberge De Rousch, 20 juni 2000. Grumbkow, J. von & E. Ramaekers (2000). Trefzekere trajecten: tien verbetertips voor trajectbegeleiding. In: TerZake: Praktijkblad over lokaal beleid en samenlevingsopbouw, 10, p. 9-10. Grumbkow, J. von. & Pakkert, E. (2000) 'Verschillende belangen in de kwaliteitszorg: cliënt- en participatiebenadering'. In: Kwaliteit centraal in opleidingscommissies. Uitgave SST: Diemen, (2000), 6-12. 1999 Nauta, A.P. & J. von Grumbkow, (1999). Bedrijfsartsen over psychologen: (on)bekend maakt (on)bemind. In: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 1999, 7, 146-150. Grumbkow, J. von. (1999). Trends in de kwaliteit van HBO-scripties. Voordracht ter gelegenheid van uitreiking Scriptieprijs Limburg. Heerlen: Auberge de Rousch, 25 juni 1999. 1998 * BOEK Ruijsseveldt, J. Van, Witte, M. de & Grumbkow, J. von (red) (1998). Organiseren van mens en arbeid. Deventer: Kluwer, 238 p. Grumbkow, J. von. (1998) ‘Nieuwe koers voor personeelbeleid in de publieke sector’ Lezing Studiecentrum voor Beleid en Overheid. Eindhoven Philips Stadion, 4 februari 1998. Grumbkow, J. von, (1998). Topics in HRM’. Lezing VSNU-conferentie: Hoofden Personeelsdiensten Universiteiten. Bilthoven: Heidepark, 29 mei 1998. Grumbkow, J. von. (1998). ‘HRM-ontwikkelingen binnen de overheidssector’. In: ‘Nieuwe koers voor personeelbeleid in de publieke sector’. Studiecentrum voor Beleid en Overheid. Eindhoven Philips Stadion, 4 februari 1998. Grumbkow, J. von, (1998). Banen verdwijnen, bindingen blijven. In: Personeelbeleid, 34, 2, 7. Grumbkow, J. von. (1998). Dilemma’s in het P&O-beleid binnen de werking van de MUB. Lezing VSNU-conferentie: Hoofden Personeelsdiensten Universiteiten. Bilthoven: Heidepark, 29 mei 1998. Grumbkow, J. von. (1998), ‘P&O en de adviseur’. In: Handboek P&O-adviseurs, Alphen aan den Rijn: Samson, 17-18. Grumbkow, J. von. (1998). Opening Congres ‘Realising the future’, Lezing Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid. Zeist: Figi-Hotel, 26 november 1998. Grumbkow, J. von, (1998), ‘Het belang van onderzoek voor HBO’s’ Voordracht ter gelegenheid van uitreiking Scriptieprijs . Doenrade: Kasteel Doenrade, 26 juni 1998. Grumbkow, J. von, (1998). Zorg vanwege visitatie-HBO. In: Personeelbeleid, 34, 6, 9. 1997 Grumbkow, J. von. (1997). Strategisch beloningsmanagement en flexibel belonen. Lezing voor het Institute for International Research, Amsterdam: World Trade Centrum, 23 september 1997. Grumbkow, J. von, (1997). Zonder tussenlaag geen vertrouwen. In: Personeelbeleid, 33, 2, 9. Grumbkow, J. von. (1997). Wetenschapsdag: Relatie praktijk-wetenschap op het terrein van personeelsmanagement. Lezing voor het NVP, Amsterdam: Planetarium, 25 september 1997. Grumbkow, J. von, (1997). Goede tip om te investeren. In: Personeelbeleid, 33, 9, 15. Grumbkow, J. von. (1997). 360-graden feedback. Lezing voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Arnhem: Musis Sacrum, 30 oktober 1997. Grumbkow, J. von. (1997). Competentie-management: een uitdaging voor elke P&O-er en manager. Lezing voor het NVP, Zeist: Hotel Golden Tulip Figi, 26 november 1997. 1996 Grumbkow, J. von., & P.G. Jansen. (1996). Voorwoord, In: Grumbkow, J. von en P.G. Jansen (red) Management development. Deventer: Kluwer. Grumbkow, J. von, (1996). Vergelijking drie illustratoren. Lezing voor het ABP, Algemeen Burgelijk Pensioenfonds, Heerlen, 21 januari 1996. * BOEK Grumbkow, J. von en P.G. Jansen (red) (1996). Management development. Deventer: Kluwer, 184 p. Grumbkow, J. von, (1996). Arbeidsvoorwaarden en flexibilisering, Lezing voor Directie Hodon groep, Utrecht, 24 januari 1996. Grumbkow, J. von. (1996). Strategisch beloningsmanagement, In: J. Paauwe en J. H. Huijgen (red) Personeelsmanagement in bedrijf. Alphen aan den Rijn. Samson. Grumbkow, J. von. (1996). Ontwikkeling van strategisch beleid. Lezing Directie CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen, 4 maart 1996. Grumbkow, J. von, (1996). Naar een nieuwe bestuursstructuur. Lezing voor Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid, Heidepark Bilthoven, 16 april 1996. Grumbkow, J. von & W. Vander Meeren. (1996). Management en tijdmanagement, In: Handboek Management voor Ingenieurs, Deventer: Kluwer, 18, p. 215, p. 01-14. Grumbkow, J. von, (1996). HBO-scripties in het kader van de komende visitatie P&A. Lezing bij uitreiking Scriptieprijs Limburg Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, Kasteel Rijckholt, Gronsveld, 26 juni 1996. Grumbkow, J. von. (1996). Personeel en organisatie en de adviseur. In: Handboek Personeel- en organisatieadviseurs, Alphen aan den Rijn: Samson, p 11-12. Grumbkow, J. von, (1996). Loopbaanonderbreking. In: Gids voor Personeelsmanagement, 1996, 75, 3, 19. Grumbkow, J. von, (1996). Deeltijdarbeid: weer een wet. In: Tijdschrift Personeelbeleid, 1996, 32, 6, 6. 1995 Grumbkow, J. von, (1995). Taken van Personeel en Organisatie naar de lijn, 1995. Lezing voor het Congres P&O naar de lijn, Euroforum, Amsterdam 11 april, 1995. Grumbkow, J. von, (1995). Interactie wetenschap-werkveld. In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1995) 31, 5, p. 48-51. Grumbkow, J. von, (1995). Performance measurement van de personeelsfunctie. Performance measurement, Lezing voor het International Management Forum IMF, Bussum, 10 en 11 oktober, 1995. Grumbkow, J. von, (1995).Reality-tv op de banenmarkt. In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1995) 31, 5, 9, p. 13. Grumbkow, J. von, (1995). Relatie personeelwetenschap en personeelpraktijk. Lezing Wetenschapdag van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid, Amsterdam 22 september, 1995. Grumbkow, J. von, (1995). Zorgen van de sector. In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1995) 31, 5, 12, p. 13. Grumbkow, J. von, (1995). Ontwikkelingen in het sociaal-economische bestel met relevantie voor de personeelssector. Lezing Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid, Utrecht, 21 december 1995. Grumbkow, J. von, (1995). Vergelijking HBO- en WO-scripties. Lezing Limburg-HBO-Scriptieprijs Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, Kasteel Limbricht, 23 juni, 1995. Grumbkow, J. von (1995), Maatschappelijk ondernemerschap. Presentatie Jury rapport Werkgelegenheidsprojecten Oostelijk Zuid-Limburg, Landgraaf, 7 april, 1995. 1994 Grumbkow, J. von. (1994). Meetinstrumenten voor rendementsverbetering. Lezing voor het Congres Performance measurement van de personeelsfunctie, International Management Forum, Zeist, 15 december 1994. Meeren, W. Vander en Grumbkow J. von. (1994). Individuele beheersing van tijd. In: Lange, W. de en Huiskamp, R. (red), Tijd, management en arbeid: nieuwe beheersingspatronen in het ondernemen. Tilburg: Tilburg University Press, p. 145-158. Grumbkow, J. von, (1994). Kosten en baten van FUWA. Lezing voor het Congres Kosten en baten van functiewaardering, Nederlands Studiecentrum, Amersfoort, 12 januari 1994. Grumbkow, J. von, (1994). HRM-deskundige als slankmaker. In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1994) 30, 5, p. 93-97. Grumbkow, J. von, (1994). De durende roep om prestatiegericht belonen. Lezing voor het Congres Prestatiegericht belonen in de praktijk. Institute for International Research, Amsterdam 18 januari 1994. Grumbkow, J. von, (1994). Relatie praktijk-wetenschap. Lezing Wetenschapsdag,-Nieuws uit de personeelswetenschappen voor de praktijk, Lezing voor de Nederlandse Vereniging van Personeelbeleid, Utrecht, 29 september 1994. Grumbkow, J. von, (1994). Leeftijdseisen en aanstellingskeuring In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1994) 30, 9, p. 9-12. Grumbkow, J. von, (1994). Doelgroepenbeleid en arbeidsmarkt. Lezing Vakbeurs Personeelmanagement, Utrecht, 2 juni 1994. Grumbkow, J. von, (1994). De beginnende beroepsbeoefenaar/de positie van PZ. In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1994) 30, 10, p. 8-11. Grumbkow, J. von, (1994). De personeelsfunctionaris als onderhandelaar in een web van belangenrelaties. Lezing Congres Onderhandelen, Sectie aspiranten NVP, Diemen, 28 oktober 1994. Grumbkow, J. von, (1994). De software van de discussiemachine. In: Tijdschrift Personeelbeleid, (1994) 30, 10 p. 10-14. Grumbkow, J. von (1994). Ontwikkelingen leeftijdsdiscriminatie, aanstellingskeuring, positie beginnende beroepsbeoefenaar, Lezing Congres Standpunten voor Personeelsfunctionarissen. Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid, Utrecht, 30 juni 1994. Grumbkow, J. von, (1994). Beheersen en sturen van personeelsstromen. Lezing Congres Flexibel en slank. Focus, Amsterdam 13 december 1994. 1993 * BOEK Cremer, F., Grumbkow, J. von., Koreman, J., & Heemstra, M. (red). (1993). Belonen onder druk, Alphen aan den Rijn: Samson. * BOEK Meertens, R., & J. von Grumbkow (red). (1993-2002), Sociale psychologie, Groningen: Wolters-Noordhoff, (487 p.) (1993, tweede geheel herziene druk, 499 p; herdrukken tot 2002). Meertens, R., & Grumbkow, J. von. (1993). Sociale psychologie in bedrijf. In: Sociale psychologie, R. Meertens en J. von Grumbkow (red). Groningen: Wolters-Noordhoff, 2e druk, p. 45-56. Grumbkow, J. von, (1993). Arbeids- en organisatiedeskundige op afstand. Lezing Eerste Wetenschapsdag 'Praktijk-Wetenschap' NVP, Amersfoort, 30 september 1992. Oostveen, T., De Vries N.K. , & J. von Grumbkow. (1993). Attitudes: een inleiding. In: Sociale psychologie, R. Meertens en J. von Grumbkow (red). Groningen: Wolters-Noordhoff, 2e druk, p. 117-134. Grumbkow. J. von. (1993) Strategisch beloningsmanagement, In: F. Kluytmans e.a (red) Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement. Deventer: Kluwer, deel 4, p. 101-111. 1992 * BOEK Cremer, F., J. von Grumbkow, J. Koreman en M. Heemstra (red). (1992) Belonings-management: naar een evenwichtiger beloningsbeleid. Alphen aan den Rijn: Samson, 224 p. Ruysseveldt, J. Van & J. von Grumbkow. (1992). De sociale dimensie van Europa. Diversiteit en convergentie in arbeidsverhoudingen en personeelsbeleid. In: Personeelsbeleid, 28, 1992, nr. 2, blz. 31-36. Grumbkow, J. von. (1992). Strategisch beloningsmanagement. In: F. Cremer, J. von Grumbkow, J. Koreman en M. Heemstra (red): Beloningsmanagement: naar een evenwichtiger beloningsbeleid. Alphen aan den Rijn: Samson, p. 11-31. Grumbkow, J. von, (1992). Beloning en flexibilisering, Lezing Congres Flexibilisering, IIR, Institute for International Research, Sas-Royal Hotel Amsterdam, 28-29 januari 1992. Grumbkow, J. von, (1992). Van salaris-analfabeet tot geldwolf. Hoe je het salarisspel net niet wint. In: Personeelsbeleid, 28, 1992, nr. 1, blz. 21-26. Roelofs, E & Grumbkow, J. von, (1992). Europa’s Sociale dimensie blijft achter bij economisch beleid. In: Gids voor Personeelsmanagement, 1992, 2, p.18-22. Roelofs, E & Grumbkow, J. von, (1992). Europa 1992: meer dan economisch beleid, In: Tijdschrift Personeelbeleid, 1992, 28, 33-36. Grumbkow, J. von, (1992). Total compensation management, In: Tijdschrift Personeelbeleid, 1992, 28, 10, 75-77. ** Boekbespreking van : M.P.B. Bonnet e.a. Handboek management buy-out: theorie en praktijk. Deventer: Kluwer, 1991. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8, 4. ** Boekbespreking van : Schumacker en F. van Puffelen: Bedrijfsfitness, Amsterdam, 1990. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8. ** Boekbespreking van : R. Westers: Het psychologisch onderzoek in de personeelsselectie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8. ** Boekbespreking van : A. Hoogendijk: Filosofie voor managers, Amsterdam, 1991. Personeelbeleid, 1992, 28. ** Boekbespreking van : A. Hiemstra en J. van Tilburg: Inzicht en uitbesteding. Assen, 1991, Personeelbeleid, 1992, 28. ** Boekbespreking van : D. Loen en P. van Schilfgaarde: Flexibiliteit binnen stabiele arbeidsrelaties, Assen, 1990. Personeelbeleid, 1992, 28. ** Boekbespreking van : J. D. Van den Ploeg: Landbouw als mensenwerk, Muiderberg, 1991. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8. ** Boekbespreking van : Veldman en R. Wittink. De kans van slagen: invloeden van culturen en regels op loopbanen van vrouwen. Leiden: Stenfert Kroese 1990 Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8. ** Boekbespreking van : B.A.M. van Elburg en J. Pool: Vrouwelijke carrièremakers, Utrecht, 1991. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8. ** Boekbespreking van: S. de Vries: Egoism, altruism and social justice, Amsterdam 1991. Mens en Maatschappij, 1992, 1. ** Boekbespreking van: F. J. M. Willigers: Het psychologisch onderzoek in de personeelsector. Assen 1991. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8. ** Boekbespreking van : R.A.P. Annink, Verzelfstandiging: over strategische en organisatorische overwegingen. Assen: Van Gorcum, 1990. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1992, 8, 4. 1991 ** Boekbespreking van : J. Algera (red) Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven. Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 1991. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg 7, 1991/3. ** Boekbespreking van : C.W.M. Giesen, Werkverhoudingen en stress op het boerenbedrijf. Amsterdam: Thesis, 1991. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg 7, 1991/3. ** Boekbespreking van : A.W. Slootman, Arbeidsbeleving van universitair wetenschappelijk personeel. Utrecht: Lemma, 1991. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg 7, 1991/3. ** Boekbespreking van : P.J. van Strien en J.F.H. van Rappard (red), Grondvragen van de psychologie: een handboek, theorie en grondslagen. Assen: Van Gorcum, 1990 (422 p.). In: Mens en Maatschappij, 66e jaargang, nr. 4, december 1991, p. 411-412. ** Boekbespreking van : A.C.W.B. Doup, Leeftijdscriteria in het arbeidsbestel. Samson: Alphen aan den Rijn, 1990. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg 7, 1991/1. ** Boekbespreking van : P. Yntema, Managing human resources: the role of the public manager in Italy, the Netherlands and the European Commission. Rotterdam: Erasmus universiteit, 1990. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg 7, 1991/2. Grumbkow, J. von, (1991). Activerend sanctiebeleid: berekend burgerschap. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jaargang 7, 1991/3. Grumbkow, J., von., & E. Roelofs. (1991). Dimensies van de Europese integratie. In: J. von Grumbkow en E. Roelofs (red), De sociale dimensie van Europa. Deventer: Kluwer, p. 10-18. Roelofs, E., & J. von Grumbkow (1991). De sociale dimensie van de Europese gemeenschap. In: J. von Grumbkow en E. Roelofs (red), De sociale dimensie van Europa. Deventer: Kluwer, p. 19-29. Grumbkow, J. von., & W. Vander Meeren. (1991) Management en tijdmanagement, In: Handboek: Methoden, technieken en analyses voor Personeelsmanagement, 18, p. 201-214. Grumbkow, J. von, Inleiding, In: Grumbkow, J. von (red). (1991). Cultuur in organisaties. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 157 p. * BOEK Grumbkow, J. von en E. Roelofs (red) (1991). De sociale dimensie van Europa. Deventer: Kluwer, 140 p. * BOEK Grumbkow, J. von (red). (1991). Cultuur in organisaties. Assen: Van Gorcum, 157 p. 1990 * BOEK Jonghe, M. de en J. von Grumbkow (red). (1990) Carrières in tweevoud: nieuwe ontwikkelingen in gezin en arbeid. Deventer: Kluwer, 110 p. * BOEK Grumbkow, J. von (red.). (1990). Tijd in arbeid en organisatie. Deventer: Kluwer, 107 p. Grumbkow, J. von & W. Vander Meeren. (1990). Management van tijd, In: Gids voor Personeelsmanagement, 1990, 3, p. 48-49. Grumbkow, J. von, (1990). Flexibiliteit combineren met stabiliteit. In: Gids voor Personeelsmanagement, 1990, 69, nr. 4. ** Boekbespreking van : Th. Meyman: Mentale belasting en werkstress, Assen, 1989. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1990, 3. Grumbkow, J. von en W. Vander Meeren. (1990). Management en time-management. In: J. von Grumbkow (red.), Tijd in arbeid en organisatie. Deventer: Kluwer, p. 26-33. Grumbkow, J. von. (1990). Perspectieven op de arbeids- en organisatiepsychologie. Lezing voor het Congres van de Alumni van de Katholieke Universiteit Leuven, 1 december 1990. Grumbkow, J. von en J. Van Ruysseveldt. (1990). Just-in-time productieprocessen. In: J. von Grumbkow (red), Tijd in arbeid en organisatie. Deventer: Kluwer, p. 51-57. Grumbkow, J. von., & en P.M. Storm, (1990). Project-management: problemen van tijdbeheersing. In: J. von Grumbkow (red), Tijd in arbeid en organisatie. Deventer: Kluwer, p. 58-67. 1989 * BOEK Poiesz, T. en J. von Grumbkow, (1989). Welzijn en sociale zekerheid: Een theoretische verkenning. KUB, Tilburg: Reeks Sociale Zekerheidswetenschap, 39 p. * BOEK Schoormans, J. en J. von Grumbkow. (1989). Attitudes of employed and unemployed towards the Dutch Social security system. KUB, Tilburg: Reeks Sociale Zekerheidswetenschap. * BOEK Ruysseveldt, J. Van en J. von Grumbkow (red). (1989). Kwaliteit van de arbeid: hedendaagse stromingen. Assen: Van Gorcum, 172 p. * BOEK Grumbkow, J. von (red.). (1989). Arbeidsmotivatie: een psychologische benadering Assen: van Gorcum, 165 p. Grumbkow, J. von, (1989). De toekomst van de test-industrie. In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 1989, 4, 2-3. Ruysseveldt, J. Van., & J. von Grumbkow (1989). Inleiding: Kwaliteit van de arbeid. In: Ruysseveldt, J. Van en J. von Grumbkow (red) Kwaliteit van de arbeid: hedendaagse stromingen. Assen: Van Gorcum, 172 p. Grumbkow, J. von. (1989). Inleiding, In: Grumbkow, J. von (red) Arbeidsmotivatie: een psychologische benadering Assen: van Gorcum, 165 p. 1988 * BOEK Meertens, R., & J. von Grumbkow (red). (1988-2002), Sociale psychologie, Groningen: Wolters-Noordhoff, (487 p.) (1993, tweede geheel herziene druk, 499 p; herdrukken tot 2002). * BOEK Ruysseveldt, J. Van. & J. von Grumbkow (red.). (1988). Arbeid in verandering: de strategische rol van industrieel vakmanschap en management. Deventer: Kluwer. * BOEK Grumbkow, J., von., D. van Kreveld, R. van der Vlist (red.). (1988). Toegepaste sociale psychologie: deel 3. Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 197 p. Grumbkow, J. von. (1988). Recht en sociale psychologie. Lezing voor het Congres Toegepaste sociale psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht, 22 april 1988. Grumbkow, J. von. (1988). Besluitvorming en recht. Lezing Congres Legal decision making, Universiteit van Maastricht, 14 juni 1988. Poiesz, T., & J. von Grumbkow (1988). Economic well-being, job satisfaction, income evaluation and consumer satisfaction: an integrative attempt. In: W.F. van Raay, G.M. van Veldhoven en K.E. Wärneryd [eds.]. Handbook of economic psychology. Boston: Kluwer Academic Publishers, p. 570-593. Schoormans, J., & J. von Grumbkow (1988). Attitudes toward the Dutch social security system. In: S. Maital (ed) Applied behavioural economics. Brighton: Wheatsheaf books, 1988. Grumbkow, J. von. (1988). Psychologie en Sociale zekerheid. In: J. Rieken [red]. Venster op sociale zekerheid: naar een geïntegreerd, flexibel en preventief sociaal zekerheidsbeleid. Deventer: Kluwer, p. 57-100. Meertens, R., & J. von Grumbkow. (1988). Sociale psychologie in bedrijf, In: Sociale psychologie Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 45-56. Oostveen, A., & J. von Grumbkow. (1988). Attitudes: een inleiding, In: R. Meertens en J. von Grumbkow (red), Sociale psychologie, Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 111-128. Grumbkow. J. von. (1988). Economisch gedrag. In: R.W. Meertens en J. von Grumbkow (red.). Sociale psychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff, p.383-194. 1987 Grumbkow, J. von. (1987). Klassieke beoordelingsfouten in de personeelsbeoordeling, Lezing Directie Nutricia, Zoetermeer, 17 april 1987. Grumbkow, J. von & E. Wärneryd. (1987). Does the tax system ruin the motivation to seek advancement? In: Journal of Economic Psychology, 1987, volume 7, no 2, p. 221-243. Schoormans, J., & J. von Grumbkow. (1987). Attitudes toward social security: ideology, procedural justice and distributive justice. In: S. Maital (ed) Decision and Exchange. Israël: EAEP. Schoormans, J., & J. von Grumbkow. (1987). Unemployment, black work and social security related attitudes. In F. Olander (ed), Understanding Economic Behavior, Denmark: Aarhus, 1987. 1986 Grumbkow, J. von. (1986). Toepassing van reinforcementsystemen in organisaties. Lezing WAOP-Beloningscongres. Rijksuniversiteit Utrecht, 16 juni 1986. * BOEK Grumbkow, J. ,von. (red.). (1986). Werk en Organisatie, deel 1, Lisse/Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 102 p. * BOEK Grumbkow, J., von., D. van Kreveld en P. Stringer (red). (1986). Toegepaste sociale psychologie: deel 2. Lisse/Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 128 p. Schoormans, J., & J. von Grumbkow. (1986). The perception of employed and unemployed of their economic position. In: H. Brandstätter en E. Kirchler (Eds), Economic Psychology: quality of life. Linz: Tranner, p. 459-466. Grumbkow, J. von. (1986). Motivational effects of the perception of ambiguous job elements as inputs and as outcomes. Onderzoeksverslag Vakgroepen Arbeids- en Organisatiepsychologie (KH Tilburg), 1986, 20 p. Grumbkow, J. von. (1986). Informele arbeid en rechtvaardigheid. In: R. Vermunt en H. Steensma (red.): Sociale rechtvaardigheid in een tijd van schaarste. Leiden, p. 67-78. 1985 Grumbkow, J. von & P. von Grumbkow. (1985). Van sanctiebeleid naar beloningsbeleid (1): Straffen als motivatiemodel. In: Tijdschrift voor Sociale Hulpverlening Sociaal Bestek, 1985, 9, 171-174. * BOEK Grumbkow, J., von., D. van Kreveld en P. Stringer (red). (1985). Toegepaste sociale psychologie: deel 1. Lisse/Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 197 p. Grumbkow, J. von en M. Croon. (1985). The use of power strategies in organizations. Paper presented to the West-European Conference on the Psychology of Work and Organization, Aachen, april 1985. Grumbkow, J. von en E. Groenland. (1985). Weerstand tegen belastingen. Lezing en voorzitterschap Symposium Toegepaste Sociale Psychologie. Rijksuniversiteit Utrecht, april 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Education in organizational psychology in the Netherlands. Lecture Department of Organizational Psychology, Silesian University. Poland: University of Katowice, 2 oktober 1985. Grumbkow, J. von. (1985). The relevance of equity theory for the social psychology of law. Paper presented to the EAESP Workgroup on Psychology and Law. England: University of Canterbury, August 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Cognitive psychology and jury decision making. Paper presented to the EAESP Workgroup on Psychology and Law. England: University of Canterbury, August 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Ontwikkelingen op het terrein van de arbeid. Lezing Symposium Sociale Rechtvaardigheid in een Tijd van Schaarste, Rijksuniversiteit Leiden, mei 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Income equalization and motivation: a review of the results of Dutch experiments. Paper presented to the 10 th Annual Colloquium of the IAREP on Social Psychology and Economics. Austria: Linz, July, 1985. Schoormans J. en J. von Grumbkow. (1985). The perception of employed and unemployed people of their economic position. Paper presented to the 10the Annual IAREP Colloquium on Social Psychology and Economics. Austria: Linz, july 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Procedural justice. Paper presented to the EAESP Workgroup on Psychology and Law. England: University of Canterbury, August 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Beleidsmatige aspecten van motivatiesystemen. Intermediair Jaarcongres Personeel en Sociaal Beleid. Amsterdam, november 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Power strategies and the equitable allocation of positive and negative sanctions. Paper presented at the colloquium of Justice in Interpersonal Relations. Polen: Kozubnik, 26 sept. 1985. Grumbkow, J. von (1985). (Chairman): Distributive justice. Paper presented to the Colloquium of Justice in Interpersonal Relations. Polen: Kozubnik, 27 september 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Recent developments in Work and Organizational psychology. Lecture Department of Organizational Psychology, Silesian University. Poland: University of Katowice, 1 oktober 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Work ethic in the Netherlands. Lecture Polish Academy of Science, dept. of Organizational Psychology, Poland: University Warschau, 31 oktober 1985. Grumbkow, J. von, D. van Kreveld en P. Stringer. (1985). Over toegepaste sociale psychologie. In: J. von Grumbkow, D. van Krefeld en P. Stringer (red): Toegepaste Sociale Psychologie, deel 1. Lisse: Swets en Zeitlinger. Grumbkow, J. von & P. von Grumbkow. (1985). Van sanctiebeleid naar beloningsbeleid (2): Straffen en verantwoordelijkheid. In: Tijdschrift voor Sociale Hulpverlening en Sociaal Bestek, 1985, 11, 219-222. Grumbkow, J. von., & E. Groenland. (1985). Weerstand tegen belasting. In: J. von Grumbkow, D. van Kreveld en P. Stringer (red): Toegepaste Sociale Psychologie, deel 1. Lisse: Swets en Zeitlinger. Grumbkow, J. von & P. von Grumbkow. (1985). Van sanctiebeleid naar beloningsbeleid (3): Uitwerking beloningssysteem. In: Tijdschrift voor Sociale Hulpverlening en Sociaal Bestek, 1985. Grumbkow, J. von. (1985). Income equalization en motivation: a review of the results of Dutch experiments. In: H. Brandstätter en E. Kirchler (Eds): Economic Psychology. Linz: Trauner. Grumbkow, J. von & P. von Grumbkow (1985). Beloningen en cliëntgericht werken. In: Tijdschrift voor Sociale Hulpverlening en Sociaal Bestek, 1985. Grumbkow, J. von (1985). Beloning in de administratie. In: Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 1985, 89, 178-182. Grumbkow, J. von. (1985). Beleidsmatige aspecten van motivatiesystemen. In: De praktijk van het Personeelswerk, Amsterdam: Intermediair, 1985, 4 p. 1984 * BOEK Grumbkow, J., von., & J.J. Godschalk (red). (1984). Sociale aspecten van arbeidstijdverkorting, Lisse/Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 201 p. Grumbkow, J. von. (1984). Ontwikkelingen op het gebied van de personeelsbeoordeling. Lezing Brabants Overleg van Personeelsfunctionarissen. Den Bosch, oktober 1984. Grumbkow, J. von, (1984). Motivational effects of the perception of ambiguous job elements as inputs and as outcomes. Paper presented to the General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Tilburg mei 1984. Grumbkow, J. von, (1984). Straffenbeleid in organisaties, Lezing Directie Ahold. Zaandam, 31 januari 1984. Grumbkow, J. von en K.E. Wärneryd. (1984). The tax system and work motivation. Paper presented to the 9 th Annual Colloquim of the Int. Association of Res. Econ. Psychology. Tilburg, juni 1984. Grumbkow, J. von, (1984). Macht en sociale vergelijking. Lezing Beloningscongres. Tilburg: KUB, 12 april 1984. Grumbkow, J. von., Bernsen R. & H. Verbunt. (1984). Beïnvloedingsstrategieën van verpleegkundigen. Verslag van een onderzoek binnen het Grootziekengasthuis ‘s Hertogenbosch, 1984, 70 p. Grumbkow, J. von. & J. J. Godschalk. (1984). Arbeidsoriëntatie in de post-tertiaire samenleving. In: J. von Grumbkow en J. Godschalk (red): Sociale Aspecten van Arbeidstijdverkorting. Lisse: Swets en Zeitlinger. 1983 * BOEK Grumbkow, J. von. (1983). Openbaarheid van inkomens. 's-Gravenhage: Vuga, 149 p. Grumbkow, J. von. (1983). Disciplinaire straffen voor lager leidinggevend personeel. Lezing Directie PTT, Maastricht, 24 februari 1983. T. Poiesz en Grumbkow, J. von. (1983). Psychological correlates of the evaluation of income levels and income changes. Proceedings of the Colloquium of the International Association for Research in Econ. Psychology. Bologna, july 1983. Grumbkow, J. von. (1983). Het gebruik en misbruik van beloningen in organisaties. Lezing Directie Océ van der Grinten, Venlo, april 1983. Grumbkow, J. von. (1983). Loon naar prestatie. In: prof. dr. W. van Voorden (red) Loon naar prestatie, Rotterdam: Nederlands Studie Centrum, 1983, 9 p. Grumbkow, J. von. (1983). De plaats van disciplinaire straffen in het sociale beleid. Lezing Centrale Directie PTT, Den Haag, oktober, 1983. Grumbkow, J. von. (1983). Loon naar werken. Lezing Nederlands Studie Centrum, De Doelen Rotterdam, februari 1983. Grumbkow, J. von en J. J. Godschalk. (1983). Arbeidsoriëntatie in de post-tertiaire samenleving. Lezing Jaarcongres van de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging. Tilburg, december 1983. Grumbkow, J. von. (1983). De arbeidsmotiverende werking van inkomen. In: I.A.C. van Haren, A. Knaapen en M. Middel (red). Prestatie en Beloning. Deventer: Kluwer. Grumbkow, J. von. (1983). Controle en minimalisatie van kosten. In: prof. dr. P. Veen en prof. dr. H. Wilke (red): Zicht op Macht. Assen: Van Gorcum. 1982 * BOEK Grumbkow, J., von. (1982). Beloningen in organisaties: nieuwe impulsen om prestaties te waarderen. Deventer: Kluwer, 189 p. Grumbkow, J. von. (1982). De arbeidsmotiverende werking van inkomen: enkele veronderstellingen uit de aanbod-economie nader onderzocht. In: Economisch Statistische Berichten, 1982, 67, 686-692. Grumbkow, J. von. (1982). Machtsstrategieën bij lager leidinggevend personeel. Lezing ASPO-werkgroep Macht, Groningen, februari 1982. Grumbkow, J. von. (1982). Sociaal-psychologische aspecten van de koppeling tussen prestatie en beloning. Lezing Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging, Universiteit van Amsterdam, april 1982. Poiesz T. en Grumbkow, J. von. (1982). On the reliability and validity of the Welfare Function of Income. Proceedings of the Congress of the Association of Economic Psychology, July 1982 Edinburgh, 9 p. Poiesz T. en Grumbkow, J. von. (1982). Inkomenswaardering en de Welvaartsfunctie van het Inkomen. Lezing Symposium Interdisciplinaire Werkgroep Inkomen en Beloning. Tilburg, mei 1982, 12 p. Grumbkow, J. von. (1982). Over het accepteren en erkennen van prestatieverschillen. Lezing Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid. Amsterdam, juni 1982. Raaij, W.F. van & J. von Grumbkow. (1982). Decentralisatie en de beloning van de arbeidsprestatie. In: Beleid en Maatschappij, 1982, 3/4, 97-108. Grumbkow, J. von. (1982). Beoordelen: schijn en werkelijkheid. In: Gids Personeelsbeleid, Arbeidsvraagstukken en Sociale Verzekering, 1982, 19, 23-29. Grumbkow, J. von. (1982). Sociaal-psychologische aspecten van de koppeling tussen prestatie en beloning. In: J.J. Godschalk en P. Hermkens (red) Sociologie en Inkomensbeleid. Rotterdam: NSAV. Grumbkow, J. von. (1982). Van solidariteit naar individualisme. In: D. Schaap en P. Weermeijer (red): Randstad Data, Amsterdam, 1982, 2, 7p. Grumbkow, J. von. (1982). De plaats van straffen in de leidinggevende activiteiten van lager leidinggevend personeel. Verslag van een onderzoek binnen het District Maastricht van de PTT, 1982, ca. 70 p. 1981 Grumbkow, J. von. (1981). Straffenbeleid voor een semi-overheidsorganisatie. Lezing PTT-Caswo: Centrale afdeling voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Den Haag, 29 januari, 1981. Grumbkow, J. von. (1981). Leidt nivellering tot een lagere arbeidsprestatie ? In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 1981, 8, 1, 134-166. Grumbkow, J. von. (1981). Machtsprocessen: verslag van onderzoek in drie bedrijven. Lezing ASPO-werkgroep Macht in organisaties, RU Utrecht, 9 april 1981. Grumbkow, J. von. (1981). Perceptie van salarissen, In: Gedrag: tijdschrift voor psychologie, 1981, 9 (3), 116-125. Grumbkow, J. von. (1981). Straffenbeleid toegepast op lager leidinggevend personeel. Lezing Directie PTT, Roermond, 26 november 1996. Grumbkow, J. von. (1981). Openbaarheid van Inkomens. In: Gids Personeelsbeleid, Arbeidsvraagstukken en Sociale Verzekering, 1981, 61,9,1-6. Grumbkow, J. von. (1981). Sociale vergelijkingsprocessen in organisaties, Lezing NIP-congres, RU Utrecht, 29 oktober 1981. Grumbkow, J. von, (1981). Belonen naar prestatie: de moeite waard. In: Intermediair, 1981, mei. Later opgenomen in Korzec e.a. (1981). Grumbkow, J. von. (1981). Straffenbeleid toegepast op lager leidinggevend personeel. Lezing Directie PTT, Maastricht, 16 juli 1981. Grumbkow, J. von. (1981). Belonen naar Prestatie: de moeite waard. In: M. Korzec e.a. (red.). De vijfde doelstelling. Inkomensbeleid: scharnier van de economie. Amsterdam: Intermediair Bibliotheek. Grumbkow, J. von. (1981). De behoefte aan salarisinformatie. Lezing Eerste Psychologencongres. KU Nijmegen oktober 1981. Grumbkow, J. von. (1981). Arbeidsmotivatie en nivellering. In: I. van Haren e.a. (red.): Handboek voor Praktisch Personeelsbeleid. Deventer: Kluwer. Grumbkow, J. von. (1981). Beloningsbeleid. Lezing Directie Philips Eindhoven, najaar 1981. 1980 * BOEK Grumbkow. J., von. (1980). Sociale vergelijking van salarissen. Groningen: academisch proefschrift, 1980. Syroit, J., J. Rijsman., & J. von Grumbkow. (1980). De dynamiek van het score-keuzegedrag in onderzoek naar de voorkeur voor vergelijkingsanderen. In: J. Rijsman en H. Wilke (redactie): Sociale Vergelijkingsprocessen: Theorie en Onderzoek. Deventer: Van Loghum Slaterus. Syroit J. en Grumbkow, J. von. (1980). Close supervison and the equitable distribution of a reward. Paper presented at the staff of the Institute of Psychology, University of Warschau, may 1980. Syroit J. en J. Rijsman en Grumbkow, J. von. (1980). La dynamique du choix d’auteur dans la recherche de la comparaison sociale. Paper presented in Aix en Provence, 1980. Grumbkow, J. von. (1980). Taakgroepen en macht, Lezing Aspo-werkgroep Macht in Organisaties, Utrecht, 1 februari 1980. Syroit J. en Grumbkow, J. von. (1980). How equitable is equity. Paper presented at the staff of the Institute of Psychology, Warschau, may 1980. Grumbkow, J. von. (1980). De relatie tussen beloning en macht. Lezing ASPO-Werkgroep Macht in Organisaties. Utrecht, Najaar 1980. Grumbkow, J. von. (1980). Sociale vergelijking van salarissen. Lezing WAOP-ASPO-Beloningswerkgroep, Tilburg, 18 september 1980. Grumbkow, J. von, H. Steensma & H. Wilke. (1980).Vergelijking van twee methoden om het verdelen van beloningen te onderzoeken. In: Nederlandse Tijdschrift voor de Psychologie, 1980, 35, 407-416. Grumbkow, J. von. (1980). Selectietesten en assesment centres, Lezing Directie DSM, Heerlen, 24 september 1980. Grumbkow, J. von. (1980). Prestatiebeloning: trends in systemen. Lezing Directie Philips, Eindhoven, 4 december 1980. 1979 Grumbkow, J. von. (1979). Machtsstrategieën in organisaties: toetsing van de schaal van Falbo, Lezing Aspo werkgroep Macht in organisaties, Utrecht, 18 december 1979. Grumbkow, J. von. (1979). Beloning en attributie van prestaties, Lezing Aspo-werkgroep Attributie, Utrecht, 25 oktober 1979, Vrije Universiteit Amsterdam. Grumbkow, J. von. (1979). Motivatietheorieën en intrinsieke motivatie, Lezing Beloningsdag, Interdisciplinaire werkgroep Inkomen en beloning, Rijksuniversiteit Utrecht, 19 oktober 1979. Grumbkow, J. von. (1979). Beoordeling van sociaal jaarverslagen. Lezing Directie Verzekeringsbedrijf Interpolis, Tilburg, 29 augustus, 1979. Grumbkow, J. von. (1979). Beoordelen en waarderen van medewerkers, Lezing Directie Philips Eindhoven, 2 april 1979. Grumbkow, J. von. (1979). Als je het mij vraagt. Bijlage van het Sociaal Jaarverslag van het Verzekeringsbedrijf Interpolis, 1979. Grumbkow, J. von. (1979). Beoordeling van sociaal jaarverslagen. Lezing Directie Verzekeringsbedrijf Hagelunie Den Haag, 18 juni 1979 1978 Grumbkow, J. von. (1978). De behoefte aan salarisinformatie. Lezing Interdisciplinaire werkgroep Inkomen en beloning, Utrecht, 13 januari 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Sociale vergelijking van salarisgegevens, Lezing Directie Shell Rotterdam, 19 januari 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Onderzoek naar openbaarheid van inkomensgegevens. Lezing Directie Douwe Egberts, Utrecht, 4 april, 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Sociale vergelijking en billijkheid. Lezing Aspo-werkgroep, Amsterdam, 13 december 1978. Grumbkow, J. von & H. Wilke. (1978). Extreme underpayment in a simple and complex comparison situation. European Journal of Social Psychology, 1978, 8, 129-133. Wiegman., O., & Grumbkow, J. von. (1978).Openbaarheid van inkomens bevordert nivellering. In: NRC-Handelsblad 4 maart 1978. Grumbkow, J. von. (1978). De behoefte aan salarisinformatie. Lezing Interdisciplinaire werkgroep Inkomen en beloning, Utrecht, 13 januari 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Sociale vergelijking van salarisgegevens, Lezing Directie Shell Rotterdam, 19 januari 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Onderzoek naar openbaarheid van inkomensgegevens. Lezing Directie Douwe Egberts, Utrecht, 4 april, 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Sociale vergelijking en billijkheid. Lezing Aspo-werkgroep, Amsterdam, 13 december 1978. Grumbkow, J. von. (1978). Waarneming van taakvereisten, taakuitvoeringsfeedback, billijkheid en beloning. Verslag van een onderzoek binnen het bedrijf Douwe Egberts, 1978, ca. 100 p. Grumbkow, J. von. (1978). Waarneming van taakvereisten, taakuitvoeringsfeedback, billijkheid en beloning. Verslag van een onderzoek binnen het verzekeringsbedrijf Interpolis, 1978, ca. 100 p. 1977 Grumbkow, J. von, H. Steensma & H. Wilke. (1977). Het toewijzen van beloningen in de aanwezigheid van de proefleider. In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1977, 32, 495-500. Grumbkow, J. von. (1977). Sociaal-psychologische rechtvaardigheidstheorieën, Lezing Interdisciplinaire werkgroep Inkomen en beloning, Rijksuniversiteit Utrecht, 11 mei 1977. Steensma, H., J. von Grumbkow, & H. Wilke. (1977). Boete, beloning en billijkheid. In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1997, 32, 511-517. Grumbkow, J. von. (1977). Toetsing van de billijkheidstheorie, Lezing Aspo-werkgroep Beloning, Utrecht, 9 juni 1977. Syroit, J. & J. von Grumbkow, (1977). De invloed van onbillijkheid op beloningsbeslissingen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1977, 32, 511-517. Grumbkow, J. von. (1977). Verdeling van positieve en negatieve beloningen. In: Mens en Onderneming. 1977, 31, 285 - 294. Syroit, J. & J. von Grumbkow. (1977). Hoe billijk is billijk ? Toetsing van een sociaal-vergelijkingsmodel van billijkheid. In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1977, 32, 471-482. Grumbkow, J. von & J. Syroit. (1977). Nauwlettend toezicht en het billijk verdelen van een beloning. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1977, 32, 501-519. Grumbk