Skip to content

Jurnal Hikmah

  • Jurnal Hikmah
  • Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

    Professional experience

    Jurnal Hikmah

    Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

    January 2016 - Present