Skip to content

Kemal Özcan

 • Ondokuz Mayis University
 • 4PublicationsNumber of items in Kemal's My Publications folder on Mendeley.

Research interests

internet addictiongame addictionmotivational interviewpschology

Following (4)

Publications (4)

 • Endepob

  N/AReaders
  N/ACitations
 • Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  • Çelik S
  • Batık M
  • Özcan K
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
  Get full text
 • Yerel Basında Kadın ve Çocuğa şiddet

  • Barut Y
  • Kumcağız H
  • Özcan K
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
 • E ğ itim Fakültesi Dergisi Lise Ö ğ rencilerinin Sald ı rganl ı k Düzeylerinin Anne Baban ı n Birliktelik Durumu , Öz Üvey Olu ş u ve Ya ş amda Öncelikli En Önemli De ğ er Alg ı s ı Aç ı s ı ndan İ ncelenmesi

  • Karahan T
  • Özcan K
  • Turabi A
  N/AReaders
  N/ACitations

Education

Msc

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

January 2004 - Present