Skip to content

Kim Tình

      About

      Rộng lượng để không lo âu, cao thượng để không giận dữ, mạnh mẽ để không sợ hãi và vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của khó khăn.