Skip to content

Krzysztof Loboda

  • Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie Katedra UNESCO do Badan nad Przekladem i Komunikacja Miedzykulturowa

    Professional experience

    Uniwersytet Jagielloński