Skip to content

Laia Castellvell

 • Librarian
 • Higher School of Music of Catalonia
 • 1PublicationsNumber of items in Laia's My Publications folder on Mendeley.

Following (2)

Publications (1)

 • Pautes de catalogació del catàleg de les BEG

  • Grup de treball de Catalogació de les Biblioteques Especialitzades de la
  • Generalitat
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Librarian

Escola Superior de Musica de Catalunya

April 2009 - Present