Skip to content

Małgorzata Sikora-Gaca

 • PHD
 • adjunkt
 • Politechnika Koszalinska
 • 22PublicationsNumber of items in Małgorzata's My Publications folder on Mendeley.
 • 8Followers

Recent publications

 • Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przekształceń gospodarczych [Poland in Europe from 1989 to 2014. 25 Years After the Changes - Examples of Economic Transformation Areas]

  • Gabryszek R
  • Knopek J
  • Sikora-Gaca M
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Transformacja gospodarcza a społeczna odpowiedzialność elit biznesu w Gruzji [Economic Transformation and the Social Responsibility of Business Elites in Georgia]

  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

adjunkt

Politechnika Koszalinska

October 2011 - Present

Education

PHD

Uniwersytet Mikolaja Kopernika

October 2007 - June 2010(3 years)

About

Doktor nauk politycznych; specjalista ds. funduszy unijnych. W 2007 roku ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskując tytuł magistra politologii (specjalność: Integracja Europejska). W 2008 rozpoczęła staż naukowy w Ambasadzie RP w Republice Mołdawii. W 2010 roku na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK obroniła dysertację doktorską. Od 2011 adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Głównym obszarem zainteresowań badawczych są: systemy polityczne i partyjne Europy Południowo-Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej oraz Fundusze Europejskie. Tematyką tych ostatnich zajmuje się od 2007 roku, co przekłada się na współpracę w tym zakresie z licznymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi. Prowadzi zajęcia na specjalizacji Zarządzanie Projektami Europejskimi na kierunku Europeistyka w IPSiSM PK. Prowadzi szkolenia z pisania projektów unijnych, ich realizacji i rozliczania.

Followers (8)

Explore network

Following (21)

Explore network