Skip to content

Margareta Tidestrom

  • Lunds Tekniska Hogskola Avdelningen for Teknisk Vattenresurslara

    Research interests

    Education

    MSc Chemistry with Biochemistry

    Lunds Tekniska Högskola