Skip to content

Mehmet Salih küçüközyiğit

 • PHD Student
 • Research Asistant
 • Gazi Üniversitesi
 • 19PublicationsNumber of items in Mehmet Salih's My Publications folder on Mendeley.

Research interests

Visual ImpairmentSpecial EducationSelf-managementsSelf- MonitoringAssistive Technology

Publications (5)

 • Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği Effectiveness of the Self-Monitoring Technique in Increasing Mathematics Multiplication Fluency of Students with Visua

  • KÜÇÜKÖZyİĞİT M
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Arttırıcı Alternatif İletişim Yöntemleri ve Örnekleri

  • KÜÇÜKÖZyİĞİT M
  • ŞAfak P
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Okul Öncesi Dönemde 4-6 Yaş Grubundaki Görme Engelli Çocukların Oyun Davranışlarının ve Sosyal Etkileşimlerinin İncelenmesi: Bir Eğitim Ortamı Karşılaştırması

  • GÜRel Ö
  • ÖZdemİR S
  • KÜÇÜKÖZyİĞİT M
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Okul öncesi dönemde görme engelli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların oyun davranişlarının karşılaştırılması

  • Özdemir
  • Gürel
  • Ceyhun
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Okul öncesi görme engelli çocukların oyun davranışları ve akran etkileşimlerinde eğitim ortamı karşılaştırması

  • Özdemir S
  • Gürel Ö
  • Küçüközyiğit M
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Research Asistant

Gazi Üniversitesi

November 2010 - Present

Education

Gazi Universitesi