Naydonov Mykhaylo

  • Researcher
  • Psychology

Followers (1)

  • Dmitriy Poznyak

    Dmitriy Poznyak Chernihiv National University of Technology

Following (1)

  • Dmitriy Poznyak

    Dmitriy Poznyak Chernihiv National University of Technology