Skip to content

Nguyễn Hùng

 • CEO
 • Khôi Nguyên Group

  About

  Đầu tư tài chính

  Professional experience

  CEO

  Khôi Nguyên Group

  September 2010 - Present