Skip to content

Nguyễn Thu Hà

 • Ths.
 • Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam
 • 2PublicationsNumber of items in Nguyễn's My Publications folder on Mendeley.

Research interests

capital structure of fish

About

I am a lecturer. I am working for academy of finance. I interest in corporate finance.

Publications (2)

 • mất cân đối tài chính của các doanh nghiệp xi măng niêm yết

  • Hà, Nguyễn Thu (khoa tài chính doanh nghiệp H
  N/AReaders
  N/ACitations
 • tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  • Hà, Nguyễn Thu (khoa tài chính doanh nghiệp H
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam