Skip to content

Nisa Amrina

      About

      Apabila kamu keras pada dunia, maka dunia akan lembut kepadamu. Namun, apabila kamu lembut pada dunia, maka dunia akan keras kepadamu