Skip to content

Núria Pérez-Escoda

 • University of Barcelona Faculty of Education
 • 5h-indexImpact measure calculated using publication and citation counts. Updated daily.
 • 49CitationsNumber of citations received by Núria's publications. Updated daily.

Other IDs

Co-authors (24)

 • Irene Martín Campos

Publications (5)

 • Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l’orientació professional dels adolescents / Compétences émotionnelles et choix d’emploi. Implications pour l’orientation professionnelle des adolescents

  • Pérez-Escoda N
  • García-Aguilar N
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Desarrollo de la competencia emocional de maestros y alumnos en contextos escolares

  • Pérez-Escoda N
  • Filella G
  • Alegre A
  • et al.
  N/AReaders
  N/ACitations
  Get full text
 • A los 100 años de la orientación: de la orientación profesional a la orientación psicopedagógica

  • Pérez N
  • Filella G
  • Bisquerra R
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Las competencias emocionales en los procesos de inserción laboral

  • Pérez-Escoda N
  • Ribera-Cos A
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Qüestionari de desenvolupament emocional per a educació secundària QDE-SEC

  • Pérez-Escoda, N.; Álvarez, M.; Bisquerra R
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Universidad de Barcelona Facultad de Pedagogia