Skip to content

Park Tran

      About

      Hồi lớp 6 đi ra hồ gươm xem người ta cứ đâm mồm vào nhau..mãi sau mới biết đó là hôn...Lớp 7-9 nghịch lắm nhưng vẫn được cô giáo yêu dã man..... bi thì quá ngoan nhưng đôi lúc vẫn hư=))