Skip to content

Piotr Burgoński

 • PHD
 • University of Kardinal Stefan Wyszynski
 • 33PublicationsNumber of items in Piotr's My Publications folder on Mendeley.
 • 1Followers

Research interests

podejścia i metody badawcze w studiach europejskichrelacje religia-polityka w Europieideowy i aksjologiczny wymiar prawa i polityki europejskiejpolityka równościowa i antydyskryminacyjna w Europie

About

Nazywam się Piotr Burgoński. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuję na stanowisku adiunkta. W ramach Instytutu Politologii przynależę do Zakładu Studiów Europejskich znajdującego się w strukturze Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. Zajmuję się problematyką europejską, a w szczególności europejską polityką równościową i antydyskryminacyjną. Badam wymiar ideowy tej polityki oraz proces jej powstawania i kształtowania się. Przynależę do Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Followers (1)

Publications (5)

 • Europeizacja w czasach kryzysu

  N/AReaders
  N/ACitations
 • Czy Jan Paweł II był pacyfistą? Prawo do interwencji humanitarnej jako element nauczania papieża na temat wojny

  N/AReaders
  N/ACitations
 • Kościół wobec zadań środków społecznego przekazu

  N/AReaders
  N/ACitations
 • Modele obecności Kościoła w sferze publicznej. Model obecności i naturalnego napięcia

  N/AReaders
  N/ACitations
 • Prawosławie i władza

  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

University of Kardinal Stefan Wyszynski