Sergiy Nazarovets

Librarian

National University of Kyiv-Mohyla Academy

Location
Kiev, Ukraine
Discipline
Social Sciences
Interests
infometrics, bibliometrics, scientometrics, webometrics, altmetrics
more... less...

Mendeley Advisor
 • 10 Followers

About

I'm ukrainian librarian with a strong interest in scholarly communications, evaluation of research performance, Open Access and the popularization of science.
PhD in Social Communication Science;
E-LIS (Eprints in Library and Information Science) editor for Ukraine;
Associate Editor DOAJ (www.doaj.org).
more... less...

Publications

 • Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців

  Вісник Книжкової палати (2015)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Наукометричні ресурси: у допомогу проведення та представлення наукових досліджень

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень

  Бібліотечний вісник (2014)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Унікальні ідентифікатори авторів-науковців: пропозиції, реєстрація, використання

  Друга міжнародна конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху” (2014)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Відкритий доступ і альтметрікс: перспективи використання відкритих метрик у вітчизняному бібліотекознавстві

  Друга міжнародна конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху” (2014)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Поддержка открытого доступа к библиотековедческим интернет-ресурсам в Украине: декларации и реальность

  Научные и технические библиотеки (2013)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Роль бібліотек у Data Curation

  П'ята міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства" (2013)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Експериментальні засоби аналізу та оцінки наукової продуктивності

  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Підтримка руху Відкритого доступу в українському бібліотекознавстві

  Вісник Книжкової палати (2013)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy

  Nazarovets S

  Zarządzanie Biblioteką (2012)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Ефект Матвія в українському бібліотекознавстві

  Четверта міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (2012)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації

  Вісник Книжкової палати (2012)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Кооперативна діяльність бібліотеки вищого навчального закладу для створення електронних інформаційних ресурсів

  Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем (2012)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Роль топ-вчених університету у розбудові інституційного репозитарію

  Інформаційні ресурси для науки та освіти (2012)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Вебометричне дослідження сайтів бібліотек ВНЗ України

  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Цитат-аналіз бібліотекознавчих веб-публікацій як об’єктів зберігання репозитаріів внз України

  Вісник Харківської державної академії культури (2011)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації

  Вісник Харківської державної академії культури (2011)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Бібліометричний моніторинг використання українськими бібліотекознавцями Інтернет-публікацій відкритого доступу

  Вісник Харківської державної академії культури (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Professional experience

Librarian

National University of Kyiv-Mohyla Academy

May 2014 - Present

Postgraduate education

Kharkiv State Academy of Culture

November 2010 - May 2014 (3 years 6 months)

Librarian

Scientific Library of Lviv Polytechnic National University

April 2009 - April 2014 (5 years)

Librarian

Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine

April 2006 - April 2009 (3 years)

Education history

Kharkiv State Academy of Culture

PhD

November 2010 - October 2014 (3 years 11 months)

Ivan Franko National University of Lviv

September 2000 - June 2005 (4 years 9 months)