Skip to content

Shigeko Ohashi

  • Yokohama National University

    Research interests

    Employee Organization RelationshipOrganizational Behavior

    Education

    Yokohama Kokuritsu Daigaku